16 juli 2024

Avans en technasia in West-Brabant trekken samen op

BREDA | NIEUWS | Elf scholen voor voortgezet onderwijs* en Avans Hogeschool in Breda trekken samen op om de afdelingen technasia de komende jaren verder te ontwikkelen. Dat hebben ze vrijdag 27 mei vastgelegd in een intentieverklaring.
 
Een technasium biedt leerlingen op havo en vwo de mogelijkheid om hun talenten in het bèta-technisch onderwijs te ontwikkelen. Belangrijk kenmerk is een verbinding tussen theorie en praktijk. Een technasium heeft een werkplaats waar leerlingen ook met hun handen aan de slag kunnen en waar ze bij voorkeur werken aan echte opdrachten van bedrijven of instellingen. Het initiatief moet er toe leiden dat meer jongeren (jongens én meisjes) voor een hogere technische opleiding kiezen.
 
Vier leerlingen van het Newman College geven een toelichting op hun uitvinding.

De eerste technasia zijn in 2005 in Groningen van start gegaan en het initiatief, aan de keukentafel ontstaan, kreeg onmiddellijk navolging. Inmiddels zijn er meer dan zestig havo/vwo-scholen waar een technasium aan verbonden is. In Brabant zijn er dertien technasia, evenwichtig verspreid over de provincie want ze mogen niet eenzelfde voedingsgebeid hebben. Overigens zijn Midden- en Noordoost-Brabant nog witte vlekken.
 
Verdieping
Door de samenwerking met Avans Hogeschool kunnen de scholen hun aanbod verbreden en verdiepen. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld op de hogeschool projecten uitvoeren en ze kunnen er begeleiding krijgen bij het uitwerken van hun meesterproef, het profielwerkstuk waarmee ze hun schoolloopbaan afronden. Docenten van Avans en van de middelbare scholen delen elkaars kennis. Frans van Kalmthout, lid van het college van bestuur van Avans, benadrukte dat de samenwerking er ook toe dient om een doorlopende leerlijn te realiseren.
 
Leerlingen op een technasium worden uitgedaagd om zelf op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken. Ze krijgen drie tot  vier uur extra les en ze doen examen in het erkende vak Onderzoek en Ontwerpen. Een mooi voorbeeld waar dat toe kan leiden lieten vier leerlingen uit de tweede klas van het vwo van het Newman College in Breda zien.
 
Veilig fietsen
Zij bogen zich op verzoek van Veilig Verkeer Nederland over de vraag hoe je met inzet van een technische vondst kunt voorkomen dat scholieren met drie-een naast elkaar fietsen. De leerlingen van het Newman bedachten een ingenieuze oplossing door fietsen te voorzien van bewegende zadels. Via een chip kan worden vastgesteld wanneer drie fietsers langer dan vijf seconden naast elkaar fietsen. Op dat moment gaan de zadels van de fietsen automatisch bewegen zodat verder fietsen heel lastig wordt. De vier aanstormende ingenieurs wonnen met hun ontwerp en demonstratiemodel recent de Technasium Top Award.
 
Rector Roger van Velthoven, Avansbestuurder Frans van Kalmthout en rector Leon de Rond (vlnr) ondertekenen de intentieverklaringen.

Maar niet alleen worden er verbindingen met het hoger onderwijs gelegd, ook met de basisscholen worden contacten onderhouden. Roger van Velthoven, rector van het Newman College, vertelde dat een maal in de week een basisschool op bezoek komt om kinderen al vroegtijdig te laten proeven aan het technasium.
 
*) Netwerk West-Brabant en Drechtsteden: Dongemondcollege (Raamsdonkveer en Made), Jan Tinbergen College (Roosendaal), Markland College (Oudenbosch en Zevenbergen), Newman College (Breda) en Walburgcollege (Zwijndrecht)
Netwerk Zuid-west Nederland: RSG ’t Rijks (Bergen op Zoom), Goese Lyceum, SSG Nehalennia (Middelburg), Pieter Zeeman (Zierikzee) en SSG De Rede (Terneuzen).

► Meer informatie bij de Stichting Technasium
 

Deel dit artikel