16 april 2024

Christelijke schoolstrijd in Sprang-Capelle

SPRANG-CAPELLE | In Sprang-Capelle zijn drie christelijke basisscholen, maar een groep ouders is ontevreden over de wijze waarop deze scholen invulling geven aan hun identiteit.
 
Op verzoek van de kerkenraden wil de reformatorische Ds. Joh. Groenewegenschool, gevestigd  in Werkendam, daarom een locatie op vergelijkbare grondslag creëren in Sprang-Capelle. Bij het gemeentebestuur van Waalwijk is recent een verzoek ingediend om mee te werken aan de huisvesting ten behoeve van een dislocatie van de Ds. Joh. Groenewegenschool.
 
Maar het college van B. en W. heeft op 17 mei besloten de aanvraag als niet-ontvankelijk terzijde te leggen. Volgens het college zijn er in Sprang-Capelle al twee scholen die, blijkens hun statuten, voorzien in reformatorisch onderwijs. Bovendien gaat het om een verzoek van een schoolbestuur in een andere gemeente en volgens een geraadpleegde VNG-jurist hoeft een gemeente in dat geval een aanvraag niet in behandeling te nemen.
De directeur van de Werkendamse school heeft in de lokale media al laten weten het er niet bij te laten zitten. Hij zet het plan door en hij is ervan overtuigd dat hij juridisch aan het langste eind trekt.

De bestaande drie christelijke scholen presenteren zich, zo blijkt uit de informatie op hun websites, als ruimdenkende protestants-christelijke scholen. Verwijzingen naar de reformatorische richtingen zijn niet te vinden. Een van de bestaande scholen – De Bron – geeft aan dat de meeste leerlingen een binding hebben met het protestantse of katholieke geloof.
 
Ontevreden ouders
De Werkendamse school meldt op haar site dat er gesprekken zijn geweest tussen de ontevreden reformatorische ouders en de bestaande scholen in Sprang-Capelle, maar zonder resultaat. Ook de tussenkomst van de kerkenraden bracht geen uitkomst. Vandaar dat besloten is zelf een reformatorische onderwijsvoorziening te stichten. De ontevreden ouders (met in totaal 80 kinderen) hebben in een verklaring aangegeven dat ze bereid zijn hun kinderen naar een reformatorische school te sturen.
 
Omdat deze kinderen nu op een van de bestaande scholen zitten, zal dat effect hebben op hun leerlingenaantal. Het gaat om De Bron (84 leerlingen), De Rank (328 leerlingen) en Prins Willem Alexanderschool (234 leerlingen).
 
Voor de VVD in de gemeenteraad is de kwestie aanleiding geweest om vragen te stellen aan B&W van Waalwijk. De liberalen zijn bepaald niet gelukkig met het initiatief. Volgens de VVD valt op de site van de Werkendamse school in het ‘identiteitsdocument’ te lezen ‘(…) dat jonge en derhalve willoze mensen blijkbaar doelbewust en indringend tijdens de lessen worden geconfronteerd met presumpties die in strijd zijn met algemeen in ons land geaccepteerde waarden.’
 

Deel dit artikel