19 april 2024

Ellen Klatter lector Didactiek van het techniekonderwijs

EINDHOVEN | NIEUWS | Dr. Ellen Klatter is aan de Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool in Eindhoven geïnstalleerd als lector Didactiek van het Techniekonderwijs.  
 
De wereld van de techniek is voortdurend in beweging. Nieuwe technologische uitvindingen en toepassingen vragen om nieuwe manieren van leren. Daarin moeten docenten voortdurend keuzes maken. Als zij bijvoorbeeld hun leerlingen de opdracht geven om een scooterkrik te maken, gaat dat vaak volgens een stappenplan. Maar naast dit papieren plan moet de docent vragen bedenken en stellen waardoor leerlingen ook echt begrijpen wat ze doen, vertelt Klatter.
 
‘Waarom gebruik ik juist dat ene boutje of moertje? Dan moet je als docent nadenken over je werkvorm, je handelingsrepertoire.’ Het onderzoek van het lectoraat richt zich op dit ‘handelingsrepertoire’: welk repertoire dienen lerarenopleiders te ontwikkelen om studenten op te leiden tot competente docenten in het technisch beroepsonderwijs, of in een educatieve setting in het bedrijfsleven? Klatter wil in haar lectorraad een brug slaan tussen techniek en didactiek.
 

Kwaliteit beroepsonderwijs
Een wetenschappelijk begrip waarin deze combinatie samenkomt, is de ‘pedagogical content knowledge’ (PCK). De PCK combineert de vakinhoud met de keuze voor passende didactische werkvormen. Deze benadering staat centraal in het lectoraat Didactiek van het Techniekonderwijs. Door de PCK te onderzoeken en te beschrijven levert het lectoraat een bijdrage aan de kwaliteit van het technisch beroepsonderwijs; zowel op het niveau van de lerarenopleider als dat van de (toekomstige) docent techniek. Verder draagt het onderzoek bij aan de professionalisering van docenten techniek, in het beroepsveld en het bedrijfsleven.
 
Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool (PTH) leidt studenten op tot docenten in een technisch vak voor het vmbo/mbo of beroepsbeoefenaren die een educatieve functie kunnen vervullen in het bedrijfsleven. De PTH kent een variatie aan opleidingstrajecten: de initiële tweedegraads lerarenopleidingen (voltijd, deeltijd), opleidingen tot Associate Degree en duale (professionaliserings)- en nascholingstrajecten.
[Bron: Persbericht]

 

Deel dit artikel