22 mei 2024

Rodenborch College doet mee aan landelijk project ouders-school

DEN BOSCH | NIEUWS | Het Rodenborch College in Rosmalen is een van de veertien scholen die meedoen aan het landelijke project ouders-school.  Het initiatief is bedoeld om na te gaan hoe je ouders meer kunt betrekken wat er in en om school gebeurt.
 
Het Rodenborch (vmbo-t, havo, vwo) is de enige school voor voortgezet onderwijs in Brabant die zich voor het project heeft aangemeld. De school in Rosmalen wil de rol van de mentor gaan versterken omdat die een spilfunctie vervult in de relatie met de ouders.
 
Ouders-school komt voort uit ‘Vensters voor Verantwoording’, het project van de VO-raad waarbij scholen op internet inzicht geven in hun resultaten en activiteiten.  OCW stelt er een subsidie van 250.000 voor beschikbaar en ook de ouderorganisaties zijn er bij betrokken. De begeleiding van het project is in handen van KPC Groep in Den Bosch.
 
De rol van ouders bij de school is belangrijk omdat zij een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de kwaliteit. De informatie zoals die gepresenteerd wordt met Vensters voor Verantwoording biedt veel stof om de dialoog met ouders aan te gaan. Het is echter niet altijd eenvoudig om ouders bij het gesprek over de school te betrekken. Met name als het gaat om allochtone en laagopgeleide ouders.
 
Leerkringen
Het project ouders-school stelt de deelnemende scholen in staat naar praktische oplossingen te zoeken voor de knelpunten in de relatie met hun ouders. De ervaringen die daarbij worden opgedaan komen ook beschikbaar voor andere scholen, zodat zij daar eventueel hun voordeel mee kunnen doen.
 
De deelnemende scholen krijgen een voucher dat ze zelf kunnen besteden en ze participeren daarnaast in leerkringen. Dat zijn netwerken waarin scholen en experts van andere scholen en van buiten hun kennis en ervaringen delen. De leerkringen gaan over thema’s als visie en beleid, toerusting van medewerkers, communicatie, gesprekken met ouders (pedagogische thema’s, huisbezoeken, klankbordgroepen) en voortgangsgesprekken. KPC Groep begeleidt de leerkringen en volgt de ontwikkeling op de projectscholen via een reeks monitorinterviews.
 
► Ga hier naar de website van het project

Deel dit artikel