26 mei 2024

CPB wil meer uren voor bèta om toppositie te verbeteren

DEN HAAG | NIEUWS | In het voortgezet onderwijs moet meer tijd worden besteed wiskunde en andere bètavakken. Dat is nodig om met ons onderwijs terug te kunnen keren in de top de wereldranglijst. Dat bepleit het Centraal Planbureau in de Policy Brief  ‘Nederlandse onderwijsprestaties in perspectief’.
 
In dat rapport geeft het planbureau een analyse van de prestaties van Nederlandse scholieren in internationaal perspectief. De prestaties worden sinds de jaren negentig gemeten met drie grote onderzoeken. Het gaat om PIRLS (leesvaardigheid 9-jarigen), TIMMS (natuurwetenschappen en wiskunde 9-jarigen) en PISA (leesvaardigheid, wiskunde, natuurwetenschappen, 15-jarigen). De scores van elk land worden verwerkt tot ranglijstjes. Vooral de aan de PISA-ranglijst wordt veel waarde toegekend.
 
Het Nederlandse onderwijs heeft onvoldoende oog voor excellente leerlingen.

De analyse wijst uit dat de prestaties van de Nederlandse scholieren achteruit zijn gegaan en dat ons land daardoor gezakt is uit de internationale ranglijsten. Enerzijds doordat andere landen beter zijn presteren, maar ook door mindere resultaten van Nederlandse leerlingen. Mondiaal staat Nederland nu op een tiende/elfde plek, maar voorheen had ons land een stevige plek in de top tien.
In Europees verband scoort Nederland nog altijd goed en moet het alleen Finland voor laten gaan, zij het op flinke afstand.
 
Het CPB stelt vast dat het Nederlandse onderwijs op een hoog niveau staat, maar dat de kwaliteit ervan daalt. Dat is reden tot bezorgdheid. Het bureau constateert dat met name de slimme leerlingen, in vergelijking met hun leeftijdgenoten in veel andere landen, onderpresteren. Daarentegen is het Nederlandse onderwijs goed als het gaat om zwakke leerlingen.
 
Volgens het CPB moet het onderwijs meer inzetten op de excellente leerlingen, en in het bijzonder op de kernvakken. Dat is nodig omdat die vakken van belang zijn voor onze economie. Indien het Nederlandse onderwijs geen inhaalslag maakt dan kost dat de samenleving op termijn structureel enkele procenten aan economische groei, ofwel miljarden euro´s.  
 
 
 

Deel dit artikel