19 juni 2024

TU/e wil meer typen ingenieurs opleiden

EINDHOVEN | NIEUWS | De Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e) gaat zowel specialistische ingenieurs als brede ingenieurs opleiden. Volgens rector magnificus Hans van Duijn is er in de toekomstige samenleving een behoefte aan uiteenlopende typen ingenieurs.
 
Om dat te kunnen realiseren is een grondige hervorming van de studie in de bachelorfase nodig. Donderdag 9 juni is voor die operatie het startsein gegeven. De TU/e voorziet een sterke groei van de vraag naar ingenieurs. Maar die vraag beperkt zich niet tot ingenieurs met specialismen binnen één van de traditionele technische disciplines. Er zal ook behoefte zijn aan brede ingenieurs die zich toeleggen op gebieden waar technische en niet-technische disciplines elkaar raken.
 

De onderwijshervorming moet er ook toe leiden dat minder studenten voortijdig afhaken of veel langer doen over hun studie dan de tijd die er voor staat (bachelorfase nominaal 3 jaar). De studeerbaarheid van de opleiding wordt verbeterd, onder andere door de organisatie te stroomlijnen. Er is meer aandacht voor wat wel de ‘kleine kwaliteit’ wordt genoemd, zoals kloppende roosters, afstemming van tentamens en goede studiefacililteiten.
De TU/e investeert aanzienlijk in de coaching van studenten vanaf de eerste intake tot aan hun masterkeuze. Van Duijn benadrukt: “De hoge kwaliteit van de afgestudeerde TU/e-ingenieur blijft gehandhaafd.”

Vrijheid voor student
Bovendien wordt er meer rekening gehouden met de diversiteit van de studentenpopulatie. Ze krijgen meer vrijheid om hun eigen opleidingspakket en studieroute samen te stellen. Van Duijn: “Studenten kunnen in de toekomst kiezen tussen een breed eerste jaar of snelle specialisatie. Het zal mogelijk zijn zonder studievertraging over te stappen tussen opleidingen. Ook kunnen studenten straks kiezen voor interessante combinaties tussen technische en niet-technische vakgebieden.”
[Bron: Persbericht]

Deel dit artikel