15 juli 2024

Nationale Studentenenquête: studenten overwegend tevreden

UTRECHT | NIEUWS  | Nederlandse studenten zijn over het algemeen (zeer) tevreden over hun studie. Dat blijkt uit de jaarlijkse Nationale Studentenenquête (NSE) 2011.  Ruim 215.000 studenten op hogescholen en universiteiten hebben aan het onderzoek meegedaan.
 
In de enquête oordeelden studenten over tal van thema’s waaronder studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling, studierooster, studielast, studiebegeleiding en docenten. Ongeveer 72% van de respondenten geeft aan tevreden te zijn over de studie in het algemeen en 66% zou de opleiding aanraden aan familie, vrienden of collega’s.
 
Locatie Avans in Den Bosch.

Met name de sfeer op de opleiding (78% is tevreden) en de inhoud van de studie (73% is tevreden) scoren hoog. Ook het niveau van de opleiding wordt door 66% positief beoordeeld. Net als in 2010 zijn studenten over de huisvesting (beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen) minder enthousiast (61% is ontevreden). Minder goed zijn de scores als het gaat om het betrekken van studenten bij verbeteringen (hbo) of voorbereiding op de loopbaan na de studie (universiteiten).
 
Avans
De studenten van Avans Hogeschool zijn erg tevreden over hun opleiding, meldt de instelling op basis van de resultaten. Op vrijwel alle gebieden scoort Avans hoger dan het landelijk gemiddelde. Avans krijgt van de studenten gemiddeld een 3,86 voor de tevredenheid over de studie (op een vijfpuntsschaal). Gemiddeld is 3,65. De locatie Den Bosch scoort zelfs een 3,99, het op één na hoogste cijfer van alle hogescholen. Kritiek is er met name op het niet tijdig bekendmaken van roosters en het te lage aantal beschikbare werkplekken. Al is de tevredenheid op dat laatste punt flink toegenomen ten opzichte van vorig jaar.

Media
Het beeld dat uit de enquête naar voren komt spoort niet met de negatieve berichten in de media van afgelopen  over onder meer de perikelen bij InHolland en het inspectierapport over het hbo.
Het hoger onderwijs telt ongeveer 588.000 studenten, waarvan dus ruim eenderde de vragen heeft ingevuld.
 
De informatie wordt door instellingen gebruikt om de kwaliteit van hun onderwijs en dienstverlening te verbeteren. De gegevens worden bovendien onder andere verwerkt in de database van de website Studiekeuze123.
[Bron: Persbericht]

► Ga hier naar Studiekeuze123

Deel dit artikel