23 mei 2024

Examens 2012: een tandje erbij

DEN HAAG | NIEUWS | De leerlingen die volgend jaar centraal examen moeten doen krijgen voor het eerst te maken met zwaardere exameneisen.
 
In het streven om de prestaties over de volle breedte te verbeteren gaat de overheid de lat de komende jaren hoger leggen. Dat gebeurt in een soort drietrapsraket. Vanaf komend schooljaar geldt voor alle leerlingen dat het gemiddelde cijfer van de vakken van het centraal examen voldoende moet zijn.
Voor de leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo wordt de bepaling geschrapt dat bij de berekening van het eindcijfer het schoolexamen (SE) twee keer meetelt. Net als bij de andere schoolsoorten krijgt het SE vanaf komend schooljaar hetzelfde gewicht als bij het centraal examen.
 
Vanaf schooljaar 2012/2013 mogen leerlingen op het havo en vwo naast bovengenoemde maatregel als eindcijfer nog maar één 5 halen voor wiskunde, Engels en Nederlands.  Bovengenoemde maatregelen zijn een aanvulling op de al bestaande slaag/zakregeling. En vanaf schooljaar 2013/2014 moet door alle leerlingen ook een rekentoets gemaakt worden.  
 

Deel dit artikel