23 mei 2024

Rob Franken (62) stopt als voorzitter ROC West-Brabant

ETTEN-LEUR | NIEUWS | Rob Franken (62), voorzitter van de raad van bestuur van ROC West-Brabant, gaat in het voorjaar van 2012 met pensioen. Zijn beoogde opvolger is Arjan Kastelein, sinds 2010 lid van de raad van bestuur.
 
De scheidende voorzitter was 41 jaar werkzaam in het onderwijs en vervulde een reeks leidinggevende functies. In 2004 trad Franken toe tot het bestuur van ROC West-Brabant en een jaar later werd hij voorzitter. Een van zijn grootste klussen was het tot stand brengen van de fusie van het (oude) ROC West-Brabant met het Baronie College. Uit die fusie ontstond een van de grotere roc’s van Nederland met 28.000 leerlingen/studenten (vmbo,mbo) en een scala aan opleidingen.  
 
Scheidend bestuursvoorzitter Rob Franken, vorig jaar september tijdens de viering van het vijfjarig bestaan van ROC West-Brabant.

Tijd voor vertrek
Op zijn blog schrijft Franken over zijn vertrek onder meer dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ´acht jaar voor bestuurders en managers een periode [blijkt] te zijn van optimaal resultaat, van optimaal rendement en effectiviteit om het maar eens zo te zeggen. Ik heb er nooit een wetenschappelijke basis voor nodig gehad, het voelt bij mij zo, wil het respecteren.’
Hij vervolgt: ‘Elke organisatie, ook ROC West-Brabant, vraagt om leiderschap dat past bij de fase van ontwikkeling. Te dikwijls wordt dat in kringen van bestuur en management gemakshalve ‘vergeten’.’
 
De Raad van Toezicht start nog voor het zomerreces de wervingsprocedure voor een bestuurslid. Er wordt vastgehouden aan het huidige besturingsmodel met een tweehoofdige raad van bestuur. Het afscheid van Rob Franken vindt plaats op een door hem zelf gekozen moment, namelijk tijdens de tweejaarlijkse Onderwijsdag van ROC West-Brabant.
 
 
 

Deel dit artikel