18 juli 2024

Palet stelt mentorproject in het onderwijs veilig

DEN BOSCH | NIEUWS | Het mentorproject van Palet, dat kansarme leerlingen in  basis- en voortgezet begeleidt, blijft voortbestaan. De organisatie Humanitas neemt het project over van Palet, dat vanwege het dichtdraaien van de subsidiekraan ophoudt te bestaan.
 
Er was Palet (adviseurs diversiteit) veel aan gelegen om de mentorbegeleiding overeind te houden, omdat het project heeft bewezen succesvol te zijn. Het mentorenproject Kleurrijk Brabant Leert (KBL) is uitgegroeid tot een provinciebreed aanbod voor de begeleiding van kwetsbare en risicojongeren in het onderwijs. Die begeleiding gebeurt door vrijwilligers, jongeren uit het hoger onderwijs of die reeds werkzaam zijn.
 
Leerlingen die dreigen uit te vallen, kampen met gebrek aan motivatie of juist onderpresteren krijgen zo een steuntje in de rug om hun opleiding met succes af te kunnen ronden. Ruim 50 scholen in Brabant doen mee aan Kleurrijk Brabant Leert. Onderzoek naar de resultaten laat zien dat mentoring een positief effect heeft; op de cijfers, de motivatie, het zelfvertrouwen en het gedrag van leerlingen.
 
Werving mentoren
In Humanitas, de vrijwilligersvereniging die gespecialiseerd is in maatjesprojecten, is een zeer geschikte opvolger gevonden. Daarmee wordt het succesvolle instrument om leerlingen te begeleiden en binnen school te houden gehandhaafd en krijgt Humanitas de gelegenheid om het project verder uit te bouwen. Met ingang van het nieuwe schooljaar vindt de werving van mentoren, de training en intervisie, de contacten met scholen plaats vanuit Humanitas en onder een nieuwe naam.
Wat die nieuwe naam is, wordt bekend gemaakt tijdens de officiële overdracht op donderdag 30 juni in het Provinciehuis in Den Bosch.
[Bron: Persbericht]

► Lees hier meer over het mentorproject

Deel dit artikel