23 mei 2024

Roc’s in Eindhoven en Helmond krijgen te maken met fusietoets

EINDHOVEN | HELMOND | NIEUWS | ROC Eindhoven en ROC Ter AA in Helmond willen per 1 januari 2012 bestuurlijk fuseren. Voordat het zover is zullen ze, al een van de eerste instellingen in het land, de recent ingevoerde fusietoets moeten doorlopen.
 
De wet waarin de fusietoets is vastgelegd is in januari van dit jaar aangenomen in de Eerste Kamer. Het initiatief voor de toets is echter al genomen onder het kabinet Balkenende III, toen er vanuit de Kamer veel kritiek ontstond op doorgeschoten schaalvergroting in het onderwijs. De fusietoets zou een verdere schaalvergroting in het onderwijs moeten tegengaan.
Kamerleden hadden het vooral voorzien op de grote roc’s  waar de menselijke maat ontbrak en waar teveel geld uitgegeven zou worden aan bureaucratie. Pikant is dat de huidige wethouder in Eindhoven en oud-Kamerlid Staf Depla (PvdA), samen met SP Kamerlid Jasper van Dijk indertijd een van de aanjagers van de fusietoets was.
 
Stand van ROC Eindhoven op de Onderwijsbeurs 2010.

‘Geen obstakels’
Met de fusie van ROC Eindhoven (21.600 deelnemers) en ROC Ter AA (5.300 deelnemers) ontstaat een van de grotere mbo-instellingen in Nederland.  Het gaat om een bestuurlijke fusie, niet om een samenvoeging van de bestaande scholen (institutionele fusie). Daarmee lijkt een obstakel in de nadere regeling van de fusietoets te zijn genomen. Artikel 17 van die regeling zegt namelijk dat een fusie niet doorgaat als er in het aanbod aan  opleidingen geschrapt wordt (‘significante belemmering’). Het tegendeel is volgens de besturen van de roc’s het geval, in Helmond komen zelfs meer opleidingen.
 
Voor de toetsing van de bestuurlijke fusie volgens artikel 16 wordt bekeken of er een rechtvaardigingsgrond is voor de samenvoeging. Die zou er in gelegen kunnen zijn dat Ter AA als kleine instelling op termijn niet in staat is om zelfstandig voort te bestaan. Om dat aan te tonen moeten ze een fusie-effectrapportage maken. De beide besturen zeggen in een verklaring op hun websites ervan overtuigd te zijn dat ze de fusietoets goed zullen doorstaan. En dat de minister van Onderwijs de fusie zal goedkeuren. Ondanks dat de besturen nog geen groen licht hebben, gaan de voorbereidingen door.
 
Nieuwe opleidingen
“In de afgelopen maanden hebben ROC Eindhoven en ROC Ter AA samen onderzocht of een fusie mogelijk is. Dat onderzoek is nu afgerond. De uitkomst is positief: we zijn tot de conclusie gekomen dat we met één nieuw roc meer kunnen bereiken voor onze studenten en het bedrijfsleven”, aldus de colleges van bestuur in een verklaring.
Na de fusie verandert er niets aan het aantal scholen en vestigingen. Wel wordt in de regio Helmond het opleidingenaanbod uitgebreid met Uiterlijke Verzorging, Transport en Logistiek en Toerisme, Sport & Recreatie. Bovendien komen er nieuwe topopleidingen en topprojecten in de regio.
 
Volgens de besturen zullen de studenten weinig merken van de nieuwe organisatie die dan ontstaat. “We vinden het heel belangrijk dat onze studenten zich thuis voelen op hun eigen school. Daarom blijven de scholen klein”, aldus de verklaring.
De studentenraden van ROC Eindhoven en Ter AA hebben eerder ingestemd met een onderzoek naar de fusie. Ze moeten het voornemen om de fusie door te zetten nog wel goedkeuren.

Deel dit artikel