16 april 2024

Conferentie over krimp in het onderwijs

DEN BOSCH | NIEUWS | De komende jaren is de afname van de bevolking en de gevolgen daarvan voor het onderwijs een van de grote beleidsthema’s. Op 23 september is er in Den Bosch een conferentie over dat thema. De initiatiefnemers zien krimp niet zozeer als een bedreiging, maar als een kans om de kwaliteit van het onderwijs te versterken.

De conferentie gaat uit van BCO Onderwijsadvies, Edux Onderwijsadvies, KPC Groep, Marant Adviseurs in leren & ontwikkeling en O2 Onderwijsadvies. Deze adviesorganisaties werken al samen onder de noemer TOP Onderwijsadvies. Zij zijn ervan overtuigd dat kwaliteit, innovatie en out-of-the-box denken de sleutels zijn om te komen tot toekomsbestendig onderwijs. Het motto is dan ookkrimpuls‘. De conferentie is speciaal bedoeld voor onderwijsbestuurders en beleidsmakers van gemeenten.

De problematiek van de krimp en de gevolgen voor het onderwijs (maar ook huisvesting, arbeidsmarkt enz.) manifesteert zich nu al in noordoost Groningen, Limburg en Zeeland. Maar ook in diverse andere regio’s zoals aan de randen van Brabant wordt het probleem al zichtbaar, maar toch is er niet overal het gevoel van urgentie.

“Er zijn besturen die denken dat ze de dans kunnen ontspringen door de concurrentieslag met andere besturen aan te gaan. Of die gewoon de werkelijkheid ontkennen, die de illusie hebben dat een landelijke trend aan de grenzen van hun gebied stopt. Maar dat is uitstel van executie. We hebben dat gezien in Groningen en Friesland waar ze al eerder met krimp te maken kregen. Daar zijn die besturen inmiddels van teruggekomen van het idee dat ze het zelf op konden lossen. Je ziet nu dat de besturen, ondanks hun verschillende denominaties, de samenwerking zoeken”, vertelde Jan-Jos Janssen, woordvoerder van TOP! Onderwijsadvies, eerder in een artikel over krimp op Onderwijs Brabant.

Programma
Keynotespreker op de werkconferentie is Leo Niessen, voormalig schoolleider en onderwijsbestuurder, thans voorzitter van de themagroep onderwijs in het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling.
Inleiders zijn onder meer Anke Wijnands (directeur vmbo Sophianum College, Gulpen/Nijswiller); Henk van Esch (voorzitter college van bestuur Achterhoek VO); Roy Palmen (directeur sector Techniek van MBO Leeuwenborgh Opleidingen in Maastricht).

In het tweede deel van de werkconferentie vinden verdiepende workshops plaats rond thema’s en vraagstukken voor po, vo en het middelbaar beroepsonderwijs. Deze worden ingeleid door sprekers uit krimpregio’s die hun visie en ervaringen met u delen. De workshops staan onder leiding van experts van TOP Onderwijsadvies (po-sessie) en KPC Groep (sessies voor vo en mbo).

► Lees hier het artikel over bevolkingskrimp en de gevolgen voor het onderwijs

Deel dit artikel