19 juni 2024

Forse daling aanmeldingen opleiding leraar speciaal onderwijs bij Fontys

TILBURG | NIEUWS | Het aantal aanmeldingen voor de masteropleiding tot leraar speciaal onderwijs ligt fors lager dan een jaar geleden. Bij Fontys Hogescholen, de grootste aanbieder van deze opleiding, is sprake van  een halvering.
 
Een woordvoerder spreekt van een ‘drama’, vooral veroorzaakt door de aangekondigde bezuinigingen op passend onderwijs. Er zijn in Nederland drie instellingen die de Master Special Educational Needs (SEN) aanbieden. Dat zijn het Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO) van Fontys, het Seminarium voor de Orthopedagogiek van de Hogeschool Utrecht en Opleidingen Speciale Onderwijszorg (OSO) van Hogeschool Windesheim.
Vorig jaar schreven zij samen 2884 studenten in, verdeeld over Fontys (1147), HS Utrecht (829) en Windesheim (508). Maar het ziet er niet naar uit dat die aantallen dit jaar gehaald gaan worden omdat de meeste inschrijvingen normaal gesproken voor de vakantie binnen zijn.
 

Grote zorgen
Bij Fontys staat de teller nu op ongeveer vijfhonderd, nog niet de helft van het eindresultaat van vorig jaar. De opleiding maakt zich grote zorgen, legt woordvoerder Jan van Balkom uit. “Dit is een grote ramp. Niet alleen voor ons als instelling, maar vooral voor de invoering van passend onderwijs. De kwaliteitsslag die hard nodig is, komt zo niet van de grond. De begeleiding van zorgleerlingen komt verder onder druk te staan.”
En dat staat haaks op de uitgesproken wens door het veld en door de minister van Onderwijs dat de professionalisering stevig ter hand moet worden genomen.
 
Volgens Van Balkom komt de negatieve omslag niet helemaal onverwacht. Uit onderzoek in opdracht van CPS kwam eerder dit jaar naar voren dat schoolbesturen vanwege de huidige en verwachte bezuinigingen door de overheid massaal gaan beknibbelen op de uitgave voor schoolgerichte of individuele scholing. “De besturen houden de hand op de knip, ze zeggen dat ze het geld niet kunnen missen.” Ook de Lerarenbeurs kan die trend niet keren.
 
Quick scan
De sombere vooruitzichten bij Fontys over het aantal nieuwe studenten laten zich moeilijk rijmen met een quick scan van OSO onder een grote groep scholen en leraren in het basis-, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs. Daarin werd het belang van een profesionalisering op masterniveau breed onderschreven. Ook dat in de toekomst het masterniveau van de leraar de standaard wordt en dat dit niveau essentieel is voor het succes van passend onderwijs. “Maar als de instroom voor Master SEN ook de komende jaren zo laag blijft, dan komt daar weinig van terecht”, meent Van Balkom.
 
Ook bij de andere twee aanbieders (Windesheim en Hogeschool Utrecht) van de Master SEN lijkt er sprake zijn van minder aanmeldingen, maar daar in lichte mate.

Meer informatie over de opleiding Master SEN van Fontys OSO

Deel dit artikel