17 april 2024

Minister: Scholen hebben teveel personeel in dienst

DEN HAAG | NIEUWS | Niet de bezuinigingen door de overheid zijn er de oorzaak van dat steeds meer schoolbesturen financieel in zwaar weer terecht komen, maar een teveel aan personeel.
 
Dat schrijft minister Marja van Bijsterveldt (CDA) in een brief aan de Tweede Kamer, waarin ze reageert op een eerdere brief van de PO-raad over de situatie omtrent de materiële bekostiging. De PO-raad is van mening dat die bekostiging tekortschiet, waardoor schoolbesturen steeds meer moeite hebben de touwtjes aan elkaar te knopen. De minister ziet echter, op grond van het feit dat ze nauwelijks verschil waarneemt tussen de bekostigingsregeling en de feitelijke uitgaven door de besturen, geen reden om tot een bijstelling over te gaan.
 
Schoolbesturen komen in de rode cijfers omdat ze teveel personeel in dienst hebben, aldus de minister.

Rode cijfers
Dat schoolbesturen in toenemende mate in de rode cijfers komen door bezuinigingsmaatregelen wordt volgens de minister niet gestaafd door feiten die gaan over de periode 2006-2009: ‘De toename van het aantal schoolbesturen dat tekorten heeft, blijkt tot en met 2009 te komen door inzet van extra personeel terwijl het leerlingbestand van de school daar geen aanleiding toe geeft’.
 
De bewindsvrouw wijst erop dat schoolbesturen zelf verantwoordelijk zijn voor het financieel management, maar niet alle besturen beschikken over voldoende kennis van financieel beheer. De omvang van de formatie  dient aan te sluiten bij de omvang van de school. De minister geeft als voorbeeld een school met een jaarlijkse bekostiging van € 750.000. Als zo’n school een extra formatie heeft van twee leerkrachten dan komt dat neer op een bedrag van circa € 120.000 aan extra personeelslasten. En dat zal dan al snel een reden zijn dat school een tekort heeft, merkt de minister op.
 
► Lees hier de brandbrief die Brabantse schoolbesturen eerder dit jaar naar Den Haag stuurden

Deel dit artikel