17 juni 2024

Minister op conferentie over passend onderwijs Brabantse schoolbesturen

TILBURG | NIEUWS | Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt heeft toegezegd deel te nemen aan de conferentie over passend onderwijs op maandag 12 september in Berkel-Enschot.

De conferentie, met als motto ‘Onderwijs dat past’, is een gezamenlijk initiatief van de Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), de Orionscholen en ROC West-Brabant. Doel van de bijeenkomst is om een ‘passende’ invulling te geven aan de samenwerking tussen de verschillende partijen die een rol hebben bij het vormgeven van passend onderwijs.

De bijdrage van minister Van Bijsterveldt aan de conferentie bestaat uit een interactieve dialoog. In het ochtendprogramma komen ook een leerling, een ouder, een docent een wethouder (Saskia Boelema uit Breda) en een schoolbestuurder (Rob Franken, ROC West-Brabant) aan het woord.
Er is gelegenheid voor de zaal om mee te discussiëren. Aan het eind van het ochtendprogramma zal dr. Leo Lenssen, oud-onderwijsbestuurder en recent gepromoveerd op het onderwijsbestel in Nederland, reflecteren op de gedachtewisseling.

Middagprogramma
Het middagprogramma bestaat uit vijf bijeenkomsten met ieder een eigen thema. Daaraan werken mee Fons Dingelstad (topambtenaar OCW), Jessica Tissink (senior beleidsadviseur VO-raad), Lucille Barbosa-Biesbroeck (directeur NKO), Frans Meijers (onderzoeker en adviseur) en een schoolbestuurder. Dagvoorzitter is Marriët Mittendorff, oud-wethouder van onderwijs in Eindhoven.

De conferentie begint om 9.30 uur, vindt plaats in hotel De Druiventros in Berkel-Enschot en is voor iedere belangstellende toegankelijk.
 

Deel dit artikel