23 mei 2024

Fontys werft extra voor masteropleiding speciaal onderwijs

TILBURG | NIEUWS |Fontys heeft een extra wervingsronde ingelast voor de opleiding Master Special Educational Needs (Master SEN), de studie die opleidt voor speciale onderwijszorg.

Het aantal aanmeldingen valt tot nu toe tegen in vergelijking met vorig jaar. En dat is opvallend omdat juist in het kader van het beleid van passend onderwijs er behoefte is aan goed opgeleide leerkrachten. Minister Van Bijsterveldt noemde deze opleiding eerder in een beleidsbrief een ‘belangrijke professionaliseringsimpuls’.

Een docent met een diploma Master SEN is volgens Fontys toegerust om in een klas om te gaan met verschillen. De studenten zijn doorgaans leerkrachten die al enkele jaren ervaring hebben in het onderwijs. Zij hogen hun studieniveau op tot HBO-masterniveau. De meeste studenten ronden de opleiding af in een tweejarige studieperiode. Met een master zijn ook specialisaties mogelijk in functies als remedial teacher, intern begeleider, dyslexiespecialist, autismespecialist e.d.

Informatieavonden

Op dinsdagavond 30 augustus is er tussen 18.00 en 21.00 uur op alle lesplaatsen van het Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO) van Fontys een informatieavond. Belangstellenden voor de Master SEN kunnen dan in een persoonlijk gesprek met docenten van OSO informatie krijgen over de opleiding.
Als grootste opleidingsinstituut voor Master SEN biedt Fontys OSO ruime mogelijkheid tot het zelf samenstellen van een gewenste opleidingsroute. Passend Onderwijs en versterking van de Leerkracht staan daarbij centraal. Om te stimuleren dat meer leerkrachten en docenten op een hoger praktijkniveau komen heeft OCW de Lerarenbeurs dit jaar extra verhoogd met 10 miljoen euro.

De info-avonden vinden plaats in Amsterdam, Utrecht, Hengelo, Rotterdam, Bergen op Zoom, Tilburg, Eindhoven, Den Bosch, Sittard en Nijmegen. Voor de exacte locaties ga naar www.fontys.nl/oso
[Bron: Persbericht]

Deel dit artikel