19 mei 2024

De Onderwijsinspectie moest bezuinigen maar deed het niet

ACHTERGROND | Elke keer als er een nieuw kabinet aantreedt wordt er ferme taal gesproken over het aanpakken van de bureaucratie en het afslanken van het overheidsapparaat. Een paar jaar later blijkt er van die mooie voornemens vaak bitter weinig terechtgekomen.
 
Bij de Onderwijsinspectie kunnen  we zien hoe zoiets in zijn werk gaat. Het kabinet van CDA, ChristenUNie en PvdA dat in 2007 onder leiding van Balkenende aantrad kondigde aan dat o.a. op de uitgaven van de Onderwijsinspectie twintig procent bezuinigd zou moeten worden. Taakstellend, heet dat in jargon, vooral te bereiken door het schrappen van banen (fte’s).
 

Vier jaar later de balans opmaken blijken er bij de inspectie niet mínder maar méér mensen te werken. Minister Van Bijsterveldt meldt dat in een recente brief aan de Tweede Kamer, waarin ze een hele reeks vragen beantwoord over de herziening van de Wet op het onderwijstoezicht (WOT).
 
De bedoeling was van het kabinet Balkenende dat er van de ongeveer 450 fte’s er zo’n 90 fte’s zouden verdwijnen. Die doelstelling is gerealiseerd, er werden 92,8 fte’s ingeleverd. Maar…. Per saldo telt de inspectie nu meer banen, want er kwamen 112,3 fte’s bij! En dat heeft alles te maken met nieuwe taken die de inspectie er, als gevolg van politieke keuzes, op het bordje heeft gekregen.
 
Taakstellend
De minister somt ze op: Rekenschap, toezicht op examinering, tweedelijns toezicht op de kinderopvang, toezicht op indicatiestelling, voor- en vroegschoolse educatie en handhaving. En daar blijft het niet bij want ook het kabinet Rutte heeft zijn verlanglijstje voor de inspectie zoals het detecteren van execellente scholen en het risicogericht toezicht op het hoger onderwijs. Van Bijsterveldt kondigt maar vast aan: “De inspectie zal deze taken niet met de bestaande formatie kunnen oppakken. Dit is alleen mogelijk met extra middelen.”
 
Desalniettemin ligt inmiddels al weer een vervolgopdracht om ‘nieuwe taakstellingen’ (bezuinigingen dus) te realiseren. Met misschien als resultaat dat er straks meer mensen bij de inspectie werken. Maar dat heeft ‘de politiek’ dan toch echt aan zichzelf te wijten.

Lees ook een interview met oud-inspecteur Rijkers

Deel dit artikel