19 april 2024

Ingrado in gesprek met OCW over ouders op wereldreis met leerplichtige kroost

 DEN BOSCH | NIEUWS | De vereniging Ingrado is in gesprek met het ministerie van Onderwijs (OCW) over hoe om te gaan met ouders die met hun leerplichtige kinderen een wereldreis willen maken.

Dat meldt Carry Roozemond, voorzitter van Ingrado, de  branchorganisatie van o.a.  leerplichtambtenaren die zich inzet voor het recht op onderwijs. Aanleiding voor het overleg is een groeiend aantal ouders dat met hun schoolgaande kroost de wereld wil ontdekken. Om hoeveel ouders het jaarlijks gaat is niet bekend, omdat dat niet centraal wordt bijgehouden, maar Ingrado ontvangt daarover wel vaker signalen.

Onder de huidige regels van de Leerplichtwet is het vrijwel uitgesloten dat ouders van hun gemeentebestuur, in casu de leerplichtambtenaar, toestemming krijgen om met hun kinderen te vertrekken. Er zijn ouders die daarom de regels negeren en het risico van een strafrechtelijke veroordeling op de koop toenemen. In januari en juli van dit jaar veroordeelde een kantonrechter in Den Bosch ouders tot een geldboete van respectievelijk onvoorwaardelijk 500 en 1500 euro boete, en in het laatste geval ook nog een voorwaardelijke celstraf.

Zorgvuldig
Carry Roozemond zegt dat waarschijnlijk pas in de loop van volgend jaar het resultaat van het overleg bekend is. “We gaan niet overhaast te werk. Dit moet zorgvuldig gebeuren, we willen ook zoveel mogelijk deskundigen raadplegen. Want waarom zou je in het ene geval ouders wel toestemming geven en in het andere geval niet?”, aldus de voorzitter van Ingrado. Ze benadrukt dat het recht van kinderen op onderwijs voorop staat, ‘daar is lang voor gestreden’.

In haar ogen gaat het daarbij niet alleen om dat kinderen tijdens de wereldreis met hun ouders vervangend onderwijs krijgen of dat bijvoorbeeld moeder een onderwijsbevoegdheid heeft. “Het is ongetwijfeld voor een kind een bijzondere ervaring om op een prachtige hoogvlakte in Peru te staan, maar bij onderwijs hoort ook dat kinderen opgroeien in een samenleving zoals die werkelijk is en dat ze op een school zitten met honderden leeftijdgenoten”, aldus Roozemond.

De Ingradovoorzitter is blij met een uitspraak zoals van de Bossche kantonrechter omdat die in zijn vonnis het recht op onderwijs, zoals verankerd in de Leerplichtwet, heeft benadukt en ouders die creatieve wegen zoeken om dat te omzeilen terecht heeft gewezen.

Wereldschool
In het eerste geval trokken ouders uit Haaren met hun twee leerplichtige kinderen drie maanden de wereld rond. De ouders meenden in het onderwijs te voorzien door hun kinderen in te schrijven bij de Wereldschool. Maar de Wereldschool, die gesubsideerd wordt door de overheid, is door de Onderwijsinspectie niet erkend als school in de zin van de Leerplichtwet.
In het tweede geval ging het om ouders die ongeveer 8,5 maand op reis waren gegaan met hun drie kinderen, waarvan twee leerplichtig. Deze ouders gaven hun kinderen zelf les. In beide kwestie stelde de kantonrechter wel vast dat de kinderen geen leerachterstand hadden opgelopen, maar dat deed aan de strafbaarheid van hun handelen niet af.

► Lees hier wat wel en niet mag

Deel dit artikel