23 mei 2024

Bestuursvoorzitter Hans Uijterwijk in 2012 weg bij NHTV

BREDA | NIEUWS  | Hans Uijterwijk, voorzitter van het College van Bestuur van NHTV internationaal hoger onderwijs Breda, beëindigt in de loop van 2012 zijn actieve onderwijsloopbaan en daarmede dus ook zijn voorzitterschap van het bestuur van NHTV.
 
In het najaar van 2012 is hij meer dan veertig jaar werkzaam in het onderwijs. Dertig jaar daarvan bekleedde hij functies als bestuurder/directeur, bijna de helft van die tijd verbonden aan NHTV.
Dit feit gekoppeld aan de sterke strategische positie van de hogeschool, de goede resultaten bij allerlei onderzoeken en de gunstige rankings, de profilering als kwaliteitshogeschool met HBO- en WO-opleidingen en de gunstige uitgangspositie inzake de realisatie van de strategische agenda van het ministerie van OCW, hebben geleid tot zijn conclusie dat het nu een verantwoord moment is om afscheid te nemen, aldus een persverklaring.
 
Profielschets
De Raad van Toezicht gaat nu samen met Nico van Os, lid College van Bestuur, en met de medezeggenschapsraad aan de slag om onder meer de profielschets voor de nieuwe voorzitter op te stellen. Gezien het karakter van NHTV wordt daarbij aan iemand gedacht die het hoger onderwijs (HBO en WO) in al zijn facetten kan doorgronden en beschikt over een uitstekend extern profiel om NHTV verder nationaal en internationaal te positioneren.
 
NHTV Breda is een instelling voor internationaal hoger onderwijs. In een crossculturele setting studeren aan NHTV ruim 7.000 Nederlandse en buitenlandse studenten. NHTV biedt hbo-bacheloropleidingen op het gebied van Games,Media, Hotel, Facility, Toerisme, Vrije tijd, Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit. Voor Toerisme en Vrije tijd biedt NHTV ook wetenschappelijke bachelors aan.
[Bron: Persbericht]
 

Deel dit artikel