20 mei 2024

De Nieuwste School Tilburg naar andere locatie

TILBURG | NIEUWS | Op 1 januari 2012 verhuist De Nieuwste School naar de Sint Josephstraat 106-108 in Tilburg. Op dit moment huist de school nog in een tijdelijke locatie aan de Noordhoekring

Vorige week heeft het Tilburgs college van B&W het voorstel voor de verhuizing goedgekeurd. De directie van De Nieuwste School en het bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs zijn verheugd met dit besluit. “We hebben sinds de start van De Nieuwste School in 2004 hard gewerkt voor dit onderwijsconcept.
De afgelopen periode is gebleken dat inmiddels zowel de belangstelling voor deze school alsook de examenresultaten goed zijn. Met de verhuizing naar de Sint Josephstraat  krijgen we ook adequate huisvesting; huisvesting die past bij de ontwikkelingen van onze school,” aldus schoolleider Maria Michels in een persverklaring.
 
Het pand aan de Sint Josephstraat 106-108 staat nu leeg, voorheen waren er opleidingen van Fontys gehuisvest. Wat er met het pand aan de Noordhoekring gaat gebeuren is nog niet bekend. Eerder was er sprake van dat DNS een nieuw complex zou gaan betrekken in de Tilburgse Spoorzone, maar dat is nu dus van de baan.
De Nieuwste School is een kleinschalige school voor mavo, havo en vwo met een uniek onderwijsconcept. De leerling gaat volgens een beproefde onderzoeksmethode op zoek naar antwoorden op allerlei uiteenlopende leervragen. De kennis, inzichten en vaardigheden delen de leerlingen met elkaar en hun docent.

De Nieuwste School verhuist naar een gebouw aan de St. Jospehstraat in Tilburg waar voorheen enkele opleidingen van Fontys zaten. (Archieffoto)

Bestaansrecht
Deze werkwijze leidt tot een gevarieerd onderwijsklimaat dat leerlingen gedurende hun hele schoolloopbaan uitdaagt en gemotiveerd houdt. Zo leert de leerling verantwoordelijkheid voor de eigen leerroute te nemen.
DNS heeft een moeilijke periode achter de rug met een stagnerende leerlingenaantal. Twee jaar geleden leek het doek te vallen, maar de school kreeg van het OMO-bestuur de kans om haar bestaansrecht te bewijzen. Vorig jaar telde de school ruim 360 leerlingen en voor het komende jaar zijn ruim negentig brugklassers aangemeld, en dat is meer dan verwacht.
[Bron: O.a. persbericht]
 

Deel dit artikel