26 mei 2024

Tilburgse hoogleraar sjoemelde al heel lang met onderzoekgegevens

TILBURG | NIEUWS | Update 8 oktober 2011 | Prof. Diederik Stapel, verbonden aan de Tilburg University, heeft in zijn onderzoek gebruik gemaakt van verzonnen data. Het college van bestuur heeft de hoogleraar onmiddellijk op non-actief gezet.
 
Dat is zojuist door het bestuur van de universiteit in een persbericht bekendgemaakt. “Prof. dr. Stapel, hoogleraar Cognitieve Sociale Psychologie en tevens decaan van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, heeft een ernstige inbreuk gemaakt op de wetenschappelijke integriteit door in zijn publicaties gebruik te maken van gefingeerde data”, aldus het college van bestuur.
 
Nader onderzoek
Prof. dr. P. Eijlander, rector magnificus van Tilburg University, heeft een vertrouwenscommissie ingesteld met de opdracht om volledig in kaart te brengen bij welke publicaties van prof. dr Stapel gefingeerde data zijn gebruikt. Voorzitter van deze commissie is prof. dr. W.J.M. Levelt, voormalig  president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en emeritus hoogleraar van de Radboud Universiteit Nijmegen. De commissie is verzocht uiterlijk eind oktober te rapporteren.
Ook de UvA, waar Stapel promoveerde, stelt inmiddels een onderzoek in.
 
Na rapportage van deze commissie zal het college van bestuur intern en extern de bevindingen bekendmaken, met de maatregelen die daarop zullen worden genomen.
[Bron: Persbericht]

Update 8 oktober 2011 | Mogelijk is de fraude van hoogleraar Stapel al tien jaar geleden begonnen. Rector magnificus prof. Philip Eijlander heeft dat gezegd tegen Omroep Brabant. Eijlander schetst het als een ‘omvangrijke’ fraude en verwacht dat het waarschijnlijk ook om werk van Stapelaan de universiteiten van Groningen en Amsterdam gaat. Eijlander gelooft niet dat er andere wetenschappers bij de fraude betrokken waren. “Hij deed veel onderzoek alleen. Daardoor heeft het ook vrij lang geduurd voordat dit aan de oppervlakte kwam”, aldus de rector bij Omroep Brabant. Eind oktober moet het onderzoek zijn afgerond.

Update | In Univers on line geeft rector Eijlander een nadere toelichting op de gebeurtenissen. Het roemruchte en omstreden onderzoek naar vleeseters is niet de directe aanleiding geweest voor het onderzoek. De rector roemt de drie onderzoekers die als klokkenluiders hun twijfels over de werkwijze van Stapel gemeld hebben.
► Lees hier het interview met de rector.

Deel dit artikel