19 juni 2024

‘School voor leerling met autisme is een zaak van samenwerkingsverband’

BERKEL ENSCHOT | NIEUWS | Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) geeft toe niet aan de druk om de verboden constructie van de scholen voor havo- en vwo-leerlingen met autisme in Tilburg en Eindhoven toe te laten. Dat zou betekenen dat de uitgaven voor speciaal onderwijs gigantisch stijgen.
 
Of zo’n onderwijsvoorziening in stand kan blijven is een zaak van het samenwerkingsverband, zei de minister maandagochtend op een werkconferentie over passend onderwijs* in Berkel-Enschot. De scholen in een regio moeten samen besluiten of ze de bestaande middelen gebruiken om een voorziening voor leerlingen met autisme in stand te houden. De minister reageerde onder andere op pleidooien van twee leerlingen van Plein College Helder in Eindhoven en op een oproep van Pieter Hendrikse, lid van de raad van bestuur van OMO.
 
Hendrikse beklemtoonde dat Plein College Helder een unieke voorziening is met een aanpak die lijkt op die van het speciaal onderwijs en die voorziet in een duidelijke behoefte. Dankzij het bestaan van deze school kunnen leerlingen met een autisme stoornis een havo- of vwo-diploma kunnen halen. “Daar gebeuren hele goede dingen”, aldus Hendrikse tot de minister.
 
Plein College Helder en de vergelijkbare voorziening binnen de  Frater van Gemertschool in Tilburg zijn gebaseerd op een financiële u-bochtconstructie die in strijd is met de wet. De leerlingen staan namelijk geboekt als leerling in het speciaal onderwijs en de bekostiging is daarom twee keer zo hoog. Maar feitelijk volgen ze regulier onderwijs. En dat is uit den boze, maakte minister in Berkel-Enschot nog maar eens duidelijk. De betrokken scholen moeten het teveel geld terugbetalen.
 
Slimste regio ter wereld
De Koninklijke weg om zo’n voorziening te creëren loopt via het samenwerkingsverband, dat daar volgens de minister ook wettelijk de ruimte voor heeft. De betrokken besturen in Tilburg en Eindhoven hebben zich altijd op hun standpunt gesteld dat de bestaande reguliere middelen voor zo’n kostbare voorziening niet toereikend zijn. Maar de minister ging niet in op de financiële aspecten.
 
De minister meldde verder desgevraagd dat er geen extra geld naar de ‘slimste regio ter wereld’ Eindhoven/Helmond gaat voor onderwijsvoorzieningen aan leerlingen met autisme. Volgens onderzoek zou er in deze regio, waar veel kenniswerkers wonen, relatief veel autisme voorkomen. Maar volgens de minister blijkt uit nadere bestudering dat zijn de onderzoeksgegevens daar geen uitsluitsel over geven.
 
 *) De werkconferentie is een gezamelijk initiatief van OMO, Orion-scholen en ROC West-Brabant

► Lees hier artikelen die eerder over dit onderwerp zijn verschenen

Deel dit artikel