22 juli 2024

Taalachterstand Nederlands-Marokkaanse kinderen vooral door gebrekkige schooltaal

TILBURG | NIEUWS | Nederlandse leerlingen van Turkse en Marokkaanse afkomst hebben de zwakste positie in het basisonderwijs. Vaak wordt als verklaring gegeven dat zij thuis een andere taal dan het Nederlands spreken.
 
Maar volgens Mohammadi Laghzaoui  is het probleem ingewikkelder: hij toont in zijn promotieonderzoek aan Tilburg University aan dat de achterstand vooral ligt in het niet verwerven van de meer abstracte taal die aan de orde is bij het leren en onderwijzen op school, de zogeheten academische of schooltaal. Hij beveelt ouders en leerkrachten aan taalactiviteiten te ontwikkelen om de verwerving ervan te stimuleren.
Mohammadi Laghzaoui volgde drie- tot zesjarige Marokkaans-Berberse kinderen over een periode van drie jaar. In deze leeftijdsfase ontwikkelt zich de academische taal of schooltaalvaardigheidHet gaat daarbij om de meer abstracte communicatie over zaken die het dagelijks leven overstijgen en de daarbij behorende begrippen. Voorbeelden hiervan zijn het taalgebruik in de schoolboeken en de instructietaal van de leraren. Hij onderzocht daarbij zowel de thuis als de schoolsituatie.

Bewust
De promovendus beveelt aan dat ouders en leerkrachten bewuster moeten zijn van het soort taal dat zij gebruiken met de kinderen. Ze zouden meer aandacht moeten besteden aan de soort taalactiviteiten om verwerving van die academische taal mogelijk te maken. De rol van de school is om kinderen een meer gestructureerde en georganiseerde manier van leren te bieden om dit te bevorderen.
Mohammadi Laghzaoui (1971, Ait BouyahieNador (Morokko) en studeerde Engelse taal en literatuur aan de Oujda University (Morokko). In 2001 behaalde hij zijn master taalkunde aan Tilburg University. Hij is momenteel verbonden aan het department of cultuurstudies en lid van Babylon, Centrum voor Studies van de multiculturele samenleving van Tilburg University.
Het onderzoek is gefinancierd door de Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek, onderdeel van NWO, en maakt deel uit van het grotere programma DASH (Development of Academic language at School and at Home, de ontwikkeling van academische taal op school en thuis).
[Bron: Persbericht]
 
► Op Onderwijs Brabant verscheen eerder dit artikel over de invloed van schooltaal

Deel dit artikel