20 juli 2024

Wisselende resultaten in strijd tegen schooluitval

EINDHOVEN | NIEUWS | Het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten is een van de speerpunten in het beleid van minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA). De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in maatregelen om te voorkomen dat jongeren het onderwijs zonder diploma de rug toekeren. In Brabant is het succes wisselend.
 
Dat blijkt uit het de meest recente cijfers van de projectorganisatie Aanval op Schooluitval. Alleen de regio Noordoost-Brabant is erin geslaagd om met het aantal vsv’ers onder het landelijk gemiddelde van 3 procent (in schooljaar 2009 – 2010) uit te komen. West-Brabant, Midden-Brabant en Zuidoost-Brabant zitten boven het landelijk gemiddelde, zoals uit onderstaand staatje blijkt.
 

Voortijdig schoolverlaten in Brabant
  2005/2006   2009/2010  
Landelijk totaal 52.681 4,0% 39.557 3,0%
         
West-Brabant 2306 4,4% 1684 3,1%
         
Midden-Brabant 1493 5,0% 1123 3,7%
         
Noordoost-Brabant 1923 3,7% 1444 2,7%
         
Zuidoost-Brabant 2202 3,8% 1984 3,4%

 
Positief is dat alle regio’s sinds 2005 wel vooruitgang hebben geboekt, zij het dat Eindhoven en omgeving in dat opzicht toch wat achterblijven bij de andere Brabantse regio’s. Landelijk is de doelstelling om in 2015 uit te komen op 25.000. Dat zou ten opzichte van peiljaar 2005 ruim een halvering zijn. En tien jaar geleden lag het percentage nog op 15,4. De overheid investeert dan ook fors in het verminderen van de schooluitval.
 
Bossche aanpak
Met alle 39 RMC-regio’s zijn convenanten afgesloten waarin afspraken met het onderwijs en de gemeenten zijn gemaakt. De minister zei onlangs dat de opdracht de komende jaren moeilijker wordt omdat het nu vooral gaat om de harde kern van vsv’ers, die niet zo gemakkelijk binnenboord zijn te houden. In dit verband prees Van Bijsterveldt de aanpak in Den Bosch, waar op het Koning Willem I College een Toekomstloket is geopend. Studenten die het mbo willen verlaten moeten langs dit loket om tekst en uitleg te geven. Zonodig kunnen stappen genomen worden om de betreffende student toch voor het onderwijs te behouden.
 
In Tilburg is ook een directe benadering ontwikkeld. Daar komt een RMC Trajectbegeleider in actie als een jongere van 18 jaar of ouder zonder diploma het onderwijs wil verlaten. Het afgelopen jaar benaderde de Trajectbegeleider in totaal 141 18+’ers en daarvan keerde 45 procent na deze interventie terug naar school. Lees hier het interview met Peter Straub, Teammanager Leerplicht bij de Gemeente Tilburg.
 
► Ga hier naar de website Aanval op Schooluitval
 

Deel dit artikel