23 mei 2024

Marjo Spee benoemd als directeur Fontys Hogeschool Journalistiek

TILBURG | Het College van Bestuur van Fontys Hogescholen heeft Marjo Spee met ingang van 1 oktober 2011 benoemd als directeur van Fontys Hogeschool Journalistiek. Op dit moment is zij directeur van Fontys Hogeschool Communicatie en tevens waarnemend directeur van Fontys Hogeschool Journalistiek. Zij volgde in die functie Wiel Schmetz op, die nu associate lector is aan deze hogeschool.

Wie de functie van Marjo Spee als directeur van Fontys Hogeschool Communicatie overneemt, is nog niet bekend. Totdat er een nieuwe directeur is benoemd, geeft Spee leiding aan beide Hogescholen.

Deel dit artikel