16 april 2024

Oudste basisschoolteams in Den Bosch en Budel?

BLOG | De beroepsbevolking van Nederland vergrijst en dat heeft als plezierig effect dat we met zijn allen nog langer mogen blijven werken. Het vanaf je zestigste rustig aan doen dankzij je bapo, hoe lang nog?
En het is gedaan met het arbeidscontract dat op 65 jaar van rechtswege eindigt, dat gaat naar 66 en vervolgens naar 67 jaar. En wie zegt dat het daar bij blijft?
 
Het onderwijs is, als we kijken naar de gemiddelde leeftijd, de op een na meest vergrijsde sector van de werkende samenleving, heeft het CBS berekend. In alle takken van het onderwijs tezamen was dat in 2009 ongeveer 43,6 jaar. Alleen bij de boeren, bosbouwers en vissers ligt het nog wat hoger. Maar niet alleen ligt de gemiddelde leeftijd in het onderwijs hoog, ook de verhouding ‘oud’ en ‘jong’ is erg ongunstig. De vijftigplussers zijn ruim in de meerderheid.
 

De positieve verklaring is: Het werken in het onderwijs is aantrekkelijk, de arbeidsvoorwaarden goed, dus waarom zou je naar een hele andere baan op zoek gaan. De negatieve verklaring, favoriet op verjaardagspartijtjes: In het onderwijs heb je een luizenbaan, om vier uur naar huis en  lekker lange vakanties.
Hoe dan ook, al gaat iedereen in het onderwijs later met pensioen, het zal duidelijk zijn dat er op afzienbare termijn heel wat gaten voor de klas gaan vallen. Fijn perspectief voor jonge mensen, al zullen ze nog wel even geduld moeten hebben.
 
Schatkist en Oberon
Reinout van Brakel, die voortdurend op zoek is naar interessante cijfers over het onderwijs, heeft in beeld gebracht op welke basisscholen de gemiddelde leeftijd van het team het laagst is, en op welke het hoogst. Naar de toestand van 2009 en met een beetje een slag om de arm. Bij de vergrijzers staan twee teams in Brabant aan de top, dat van basisschool De Schatkist in Budel (55,7 jaar) en basisschool Oberon in Den Bosch (55,4 jaar).
 
Terecht merkt Van Brakel op dat het niets zegt over de kwaliteit van het onderwijs. Op de site van Oberon lezen we bijvoorbeeld dat de school staat ‘voor  het geven van modern onderwijs door ervaren leerkrachten die uw  kind structuur bieden in een maatschappij waarin het aan allerlei invloeden bloot staat’. De Schatkist: ‘We verzorgen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs, waar de mogelijkheden en interesses van het kind centraal staan. De leerling leert in dialoog met medeleerlingen, de leerkracht en de omgeving’.
Kortom, misschien oud van lijf en leden maar jong van geest.
 
► Ga hier naar Onderwijs in Grafieken

Deel dit artikel