20 mei 2024

Bestuurder Yvonne Moerman vertrekt bij Koning Willem I College

DEN BOSCH | NIEUWS | Op donderdag 6 oktober aanstaande neemt Yvonne Moerman (67) afscheid als lid van het College van Bestuur van het Koning Willem I College in Den Bosch. Ze was 29 jaar verbonden aan deze instelling en aan een van zijn rechtsvoorgangers, de Dag-Avondmeao. 
 
Yvonne Moerman is in die periode uitgegroeid van docente Engels tot één van de toonaangevende vrouwen in het Nederlandse onderwijs. Zo was zij gedurende acht jaar een vooraanstaand lid van de Onderwijsraad. Bovendien is zij lid van het landelijk College voor Examens, een functie die zij ook na haar pensionering blijft uitoefenen.
 
Yvonne Moerman (links) tijdens een werkbezoek van minister Van Bijsterveldt aan het Koning Willem I College. Rechts wethouder Bart Eijgeman. (Archieffoto)

Daarnaast heeft Yvonne Moerman in de loop der jaren belangrijke bestuursfuncties bekleed bij niet minder dan twintig verschillende organisaties met regionale of landelijke uitstraling. Deze organisaties dienen allen onderwijskundige en/of maatschappelijke belangen.
 
Symposium
Ter gelegenheid van haar vertrek is er op 6 oktober een symposium met de titel ‘De leer kracht in de klas’.  Sprekers zijn onderwijsdeskundigen als prof. Dr. Fons van Wieringen, oud-voorzitter van de Onderwijsraad, dr. Olaf McDaniel, voormalig plaatsvervangend directeur van de directie BVE van het ministerie van Onderwijs en prof. dr. Monique Boekaerts, de bedenker van het Leids Didactisch Model.
[Bron: Persbericht]

Deel dit artikel