20 mei 2024

Vijf ROC’s grote afwezigen op de Onderwijsbeurs

EINDHOVEN | NIEUWS | Op vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober was er in het beursgebouw in Eindhoven weer de jaarlijkse onderwijsbeurs voor zuid-Nederland. Sinds de landelijke Studiebeurs in Utrecht drie jaar geleden is gestopt zijn er alleen nog regionale beurzen.

Medewerker van Fontys: Eerste hulp bij studiekeuze.
 
Wat trouwens niet zo gek is want zeker in het mbo en het hbo, maar tot op zekere hoogte ook in het wetenschappelijk onderwijs, kiezen jongeren bij voorkeur voor een opleiding in de buurt. Daarom was het des te opvallender dat bij de editie van dit jaar maar liefst vijf van de (middel)grote ROC’s ontbraken in Eindhoven: Koning Willem I College (Den Bosch), ROC West-Brabant, ROC De Leijgraaf (Oss eo), ROC Tilburg en ROC Ter Aa (Helmond). Wie er van het mbo wel waren: ROC Eindhoven, SintLucas, De Eindhovense School, Helicon, TIO (particulier mbo/hbo), Instituut Broers (particulier) en nog enkele kleine specifieke instellingen.
 
Het is gissen naar het waarom van de ‘wegblijvers’. Vermoedelijk gaan ze er vanuit dat ze hun potentiële studenten beter kunnen bereiken door op hun eigen locatie(s) tekst en uitleg te geven over hun aanbod. Als je die mierenhoop ziet op zo’n beurs van krioelende scholieren dan vraag je je als buitenstaander af hoe effectief de voorlichting op dat moment is.
 
Hogeschool Tio was ook prominent aanwezig.

Studiekeuze: lastige kwestie
Hoe dan ook het kiezen van de juiste studie of opleiding blijft voor veel jongeren een lastige opgave, gezien het grote aantal uitvallers en switchers in het eerste studiejaar. Ook onder dit kabinet zijn er voornemens gemaakt om dat proces beter te laten verlopen. Voor het hoger onderwijs zijn streefdoelen geformuleerd om scholieren zoveel mogelijk voor het begin van hun studie op de juiste plek te krijgen.
 
Maar het maken van een studiekeuze blijft een ingewikkeld proces, getuige het volgende voorbeeld. Een scholier had gekozen voor een opleiding journalistiek, haalde tijdens de studie goede cijfers en was enthousiast. Echter, vanaf het derde jaar begon de twijfel te knagen. De student heeft de opleiding afgemaakt, binnen de nominale studieduur. Om vervolgens met het diploma op zak tot de conclusie te komen dat journalistiek toch niet het gedroomde vak is. De betreffende student gaat nu – op eigen kosten – een opleiding doen in de pedagogiek.

Van alle (middel)grote ROC's waren alleen Eindhoven en De Rooi Pannen present.

De Brabanste hogescholen, zoals Fontys, pakten in Eindhoven flink uit.

Deel dit artikel