17 april 2024

VO-raad voelt niets voor geweldregistratie: ‘Leerlingen voelen zich veilig’

UTRECHT | NIEUWS | De invoering van de verplichte registratie van geweldsincidenten, met ingang van augustus 2012, is onnodig, vindt de VO-raad. Leerlingen voelen zich veilig op school, wijst een landelijke tevredenheidsenquete uit. De ouders van de leerlingen bevestigen dit beeld.
 
Deze enquete is voor de eerste keer uitgevoerd in het kader van het project Vensters voor Verantwoording. Het gemiddelde cijfer dat zowel leerlingen als ouders geven aan de veiligheid op school is een acht. Volgens voorzitter Sjoerd Slagter van de VO-raad onderstreept de uitslag ‘de overbodigheid van de door de politiek opgelegde verplichte incidentenregistratie. Scholen zien het wetsvoorstel terecht als overbodige bureaucratie die verstorend werkt op een goedlopende praktijk.’
 

Volgens een bericht van de VO-raad op zijn website hanteert een ruime meerderheid van de scholen in het voortgezet onderwijs (92%) hanteert momenteel zelf al een vorm van incidentenregistratie en ziet ook zonder verplichting de waarde hiervan. Slagter: ‘Het risico bestaat dat bij verplichting scholen vooral gaan registreren om aan de wet te voldoen en minder ter verbetering van het eigen schoolbeleid’.
 
Stok achter de deur
Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) liet vorige maand in een brier aan de Tweede Kamer nog weten haar wetsvoorstel voor een verplichte registratie door te zetten, ondanks kritiek van de Raad van State. In de memorie van toelichting wordt uitvoerig uiteen gezet dat het instrument van de registratie onmisbaar is om een veilig schoolklimaat op alle scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs en het mbo te garanderen. Een verplichting is voor scholen een stok achter de deur, denkt de minister.
 
► Lees hier het bericht op de site van de VO-raad
► Lees hier het bericht ‘Minister: Veiligheidsbeleid scholen te vaak nog een papieren tijger’.

Deel dit artikel