14 juni 2024

Oproep Elde College aan politiek: Laat leerlingen in Engels examen doen

SCHIJNDEL | NIEUWS | Leerlingen die tweetalig vwo (Engels) volgen moeten nog altijd gewoon in het Nederlands hun examen doen. Dat is frustrerend voor leerlingen en docenten omdat ze aan het eind van hun schoolloopbaan een stap terug moeten zetten.
 
Het Elde College in Schijndel, dat tweetalig onderwijs (tto) aanbiedt, doet daarom een beroep op politiek Den Haag om de wetgeving aan te passen zodat andere examenvakken (zoals aardrijkskunde, economie of geschiedenis) ook in het Engels afgelegd kunnen worden. “We zitten nu in de situatie dat tto-leerlingen een groot deel van de vakken in het Engels volgen, maar als we naar het examen gaan dan moeten ze weer omschakelen naar het Nederlands. Dat is zonde van alle inspanningen”, zegt Nico Jansen, kernteamleider van het tweetalig vwo van het Elde College.
 

Bovendien geeft het Elde College, en alle andere tto-scholen in Nederland, inhoud aan het beleid van de overheid om de ontwikkeling van de kenniseconomie te stimuleren. Beheersing van het Engels speelt daarin een cruciale rol. “Wat het Latijn was in de Middeleeuwen als gemeenschappelijke taal, is nu het Engels.” Het is in de ogen van het Elde College niet meer dan logisch dat de overheid de laatste stap zit door in het voortgezet onderwijs ook Engelstalige eindexamens in te voeren. “Op de universiteit zijn steeds meer boeken Engelstalig, toetsen worden er ook in het Engels afgenomen”, aldus Jansen.
 
Jansen kwam met zijn oproep op woensdag 12 oktober tijdens de feestelijke uitreiking van 21 junior TTO Certificaten aan leerlingen uit klas 4 van het tweetalig vwo. Tevens kregen achttien oud-leerlingen, die afgelopen zomer eindexamen hebben gedaan, hun certificaat IB (Internationaal Baccalaureaat) uitgereikt. Dat is een erkenning van het feit dat ze Engels op een hoog niveau beheersen, vergelijkbaar met dat van een native speaker. Het certificaat is internationaal erkend en geeft toegang tot Engelstalige universitaire opleidingen.  
 
Naar het buitenland
Het tweetalig vwo heeft een stevige positie binnen het Elde College, legt Jansen uit. Het aantal leerlingen dat tto volgt is vrijwel gelijk aan de leerlingen die de reguliere stroom volgen. Docenten hebben een speciale opleiding gevolgd om les te kunnen geven aan tto-leerlingen. Tto is meer dan onderwijs deels in een vreemde taal. Het is ingebed in een scala van activiteiten waarbij leerlingen over veel over cultuur meekrijgen, reizen maken naar het buitenland, meedoen aan internationale uitwisselingen, meelopen in bedrijven waar Engels de voertaal is.
 
Marusjka Lestrade (tweede van links) van D66 reikte IB-certificaten uit.

Als speciale gast had het Elde College Marusjka Lestrade uitgenodigd, fractievoorzitter van D66 in de staten van Brabant. Zij legde aan leerlingen en (groot)ouders uit dat Brabant zich in hoog tempo ontwikkelt tot een internationaal georiënteerde kenniseconomie. “De slimste regio ter wereld ligt hier om de hoek”, zei Lestrade, doelend op Brainport Eindhoven. Er is in deze provincie veel inzet op innovatie en de maakproductie die hier nog zit is van een hoog en specialistisch niveau. Lestrade onderstreepte het belang van tweetalig onderwijs, want het zijn de leerlingen van nu die straks hun bijdrage leveren aan de kenniseconomie.
 
Speldenprik
Alfred Kempe, voorzitter van het college van bestuur van het Elde College , deelde in zijn toespraak nog een speldenprikje uit naar de concurrerende scholen in de buurt, de gymnasia Beekvliet en Bernrode. Het Elde College afficheert zich met zijn tweetalig vwo wel eens als het ‘gymnasium van de 21e eeuw’. De reactie van Beekvliet was onder meer dat dit gymnasium versterkt Engels aanbiedt en dat maakt tto overbodig. Volgens Kempe gaat die vergelijking mank. “Leerlingen krijgen dan een uur extra Engels. Met tweetalig onderwijs zijn leerlingen 21 uur per week bezig met Engels.”

► Ga hier naar het artikel over het onderzoek ‘Leerlingen beter in Engels dankzij tweetalig onderwijs’.
 
► Ga hier naar het artikel ‘Geen tweetalig onderwijs op Beekvliet’
► Ga hier naar het artikel ‘Explosieve groei basisscholen die vreemde taal aanbieden’
► Ga hier naar algemene informatie over het tweetalig onderwijs

Deel dit artikel