5 maart 2024

Forse subsidie voor zes jonge wetenschappers in Brabant

TILBURG | NIEUWS | Vijf jonge, gepromoveerde onderzoekers van Tilburg University (TiU) ontvangen een Veni-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In Eindhoven is aan de TU/e één onderzoeker een subsidie toegekend.
 
Elke onderzoeker krijgt 250.000 euro. Met deze subsidie kunnen deze talentvolle wetenschappers  gedurende een periode van drie jaar onderzoek doen. De Veni-subsidie uit de Vernieuwingsimpuls van NWO is één van de meest prestigieuze subsidies voor jonge onderzoekers. De aanvragen worden beoordeeld door wetenschappers in binnen- en buitenland. Slechts 16 procent van de onderzoekers die deze ronde een aanvraag heeft gedaan voor een Veni-subsidie, heeft er ook een gekregen
 
De uitverkoren onderzoekers zijn:

• Dr. Otilia BoldeaTilburg School of Economics and Management (TiU)
‘Deep recessions – Dynamic Multiple Thresholds with Endogeneity’. Het doel van dit onderzoeksproject is de ontwikkeling van een statistische methode voor het identificeren en kwantificeren van de essentiёle verschillen tussen de huidige recessie en recessies uit het verleden.

 • Dr. Anne MeuweseTilburg Law School (TiU)
‘Slim staatsrecht’
Om overheidsoptreden binnen bepaalde grenzen te houden, zijn we vaak geneigd om hiërarchische structuren te creëren, opgetuigd met bevoegdheden waarmee overheidsinstanties elkaar een halt kunnen toeroepen. Anne Meuwese bekijkt in hoeverre minder dwingende technieken die op inhoudelijke terreinen effectief zijn gebleken, een rol kunnen spelen bij het reguleren van het gedrag van de overheid.

  • Dr. Tim ReeskensTilburg School of Social and Behavioral Sciences (TiU)
‘Nationale identiteit als sociaal bindmiddel?’
De vrees leeft dat immigratie het sociale weefsel aantast. Tim Reeskens gaat onderzoeken of een uitgesproken nationale identiteit kan bijdragen aan het versterken van zowel de sociale banden tussen mensen onderling als van de band tussen burgers en de staat.

 • Dr. Travis ProulxTilburg School of Social and Behavioral Sciences (TiU)
‘How people respond to absurdity’
Wanneer mensen dingen ervaren die ze niet begrijpen, leidt dat tot een uniek gevoel. Travis Proulx gaat de neurocognitieve basis van dit gevoel onderzoeken. Ook gaat hij na tot welk positief gedrag dit gevoel kan leiden, zoals meer creativiteit.
 
Dr. Matthijs Warrens – Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TiU)
‘Een wiskundige formule voor overeenstemming’
Gewogen kappa is een populaire wiskundige formule om overeenstemming tussen twee beoordelaars uit te drukken in een getal. Meestal geeft gewogen kappa een hoog getal bij veel overeenstemming, maar soms ook niet. Warrens gaat deze wiskundige formule systematisch bestuderen.

Dr. ir. Richard Lopata   – Biomedische technologie (TU/e)
‘Een aneurysma met echo volgen’
De buikslagader kan een plaatselijke verwijding (aneurysma) ontwikkelen die bij voortdurende groei levensbedreigend is. Zo nodig moet dan operatief worden ingegrepen om scheuren te voorkomen. De onderzoekers gaan methoden ontwikkelen om met 3D-echo de groeisnelheid van het aneurysma te voorspellen.
[Bron: Persbericht]

Deel dit artikel