19 april 2024

Gesprekken in kader van Breda Onderwijsstad

BREDA | NIEUWS | Breda is uitverkoren als Onderwijsstad van Nederland. In dat kader organiseren de onderwijsadviseurs True Colours Linked en Andereblik.com een aantal stadsgesprekken en een symposium.

 

De bedoeling is om aan de hand van die bijeenkomsten na te gaan wat er beter kan aan het onderwijs. De resultaten worden vastgelegd in een boek. De initiatitiefnemers maken zich zorgen over de toekomst van het onderwijs. Er is wel veel veranderd de afgelopen decennia, maar dat is lang niet altijd positief geweest, vinden ze. Voorbeelden zijn de nog altijd hoge uitval, overbelaste docenten en een toenemende prestatiedrang in het onderwijs.

Stadsgesprekken
16 januari: Welke vragen stelt de toekomst aan de leerling van nu?
Presentatie: Edwin Bomans van Kennisnet.

6 februari: Moet onderwijs leuk zijn?
Inleiding door Dhargyal Sebastiaan van Oorschot.

12 maart: Is meten wel weten?
Over de Cito Eindtoets.

13 april: Is onderwijs Waardenvol? Een inleiding door Lex Hupe (wijsvooruit), onderwijsinnovator.

15 juni: Biedt de decentralisatie van jeugdzorg kansen?
Deze avond gaat over zorgleerlingen, zorgstructuren, schooladviesteams, ketensamenwerking en effect van al deze inspanningen op leerlingen met een zorgvraag. De inleiding wordt verzorgd door AndereBlik.com.

De stadsgesprekken vinden plaats in Publieke Werken, Annastraat 12 te Breda. Tijd: 19.30 -22.00 uur.

1 september Symposium nieuwe stijl :Het kan anders in het onderwijs

Tijdens deze dag gaan leraren, ouders, leerlingen, schoolleiders en genodigden uit het onderwijsveld gezamenlijk verkennen, ontmoeten, verdiepen rondom het thema Duurzaamheid en Innovatie. De vraag wat is nodig voor de toekomst van onze kinderen en wat ‘school’ daarin kan bieden.

Voor meer informatie zie website 

Deel dit artikel