26 mei 2024

Stevige ‘Tilburgse’ inbreng in nieuwe Onderwijsraad

DEN HAAG | NIEUWS | Het kabinet heeft op 16 december ingestemd met de voordracht voor de nieuwe samenstelling van de Onderwijsraad.

Van de tien leden hebben er drie hun wortels in de Universiteit van Tilburg. Het gaat om prof. Frank van der Duyn Schouten (oud-rector, nu directeur onderzoeksinstituut Netspar), prof. Paul Zoontjens (onderwijsrecht) en prof. Sietske Waslander (hoogleraar sociologie en o.a. verbonden aan business school Tias Nimbas). Voor de Van der Duyn Schouten en Zoontjens is het een herbenoeming, Waslander is nieuw in het gezelschap.

Verder is ook drs. Ursie Lambrechts uit Uden, oud-Kamerlid voor D66 en nu o.a. voorzitter Evaluatie en Adviescommissie Passend Onderwijs, toegetreden tot de Onderwijsraad. Prof. Geert ten Dam zal opnieuw het voorzitterschap op zich nemen. De Onderwijsraad is het hoogste adviesorgaan van de regering en parlement op het terrein van onderwijs. De benoeming geld voor een periode van drie jaar en loopt tot 1 januari 2015.

Voorzitter
Mevrouw Prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam, voorzitter (herbenoeming)
Ten Dam is sinds 1 januari 2011 voorzitter van de Onderwijsraad. Daarnaast is zij als Hoogleraar Onderwijskunde verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. In het verleden was zij onder meer rector van het Instituut voor de Lerarenopleidingen van de UvA.
 
Raadsleden
De heer Prof. dr. L. (Lex) Borghans (herbenoeming)
Hoogleraar Arbeidseconomie en sociaal beleid, Programmadirecteur ‘Onderwijs en de sociale context’ NSI, Universiteit Maastricht
Specifieke inbreng: economische aspecten van onderwijs en leren

De heer Prof. dr. F. A. (Frank) van der Duyn Schouten (herbenoeming)
Hoogleraar Operations Research, Universiteit van Tilburg, Directeur Netspar (Network vor Studies on Pensions, Aging and Retirement)
Specifieke inbreng: hoger onderwijs

De heer H.M. (Hugo) de Jonge (nieuw)
Wethouder onderwijs, jeugd en gezin van de gemeente Rotterdam
Specifieke inbreng: groot stedelijke problematiek, lokaal onderwijs- en jeugdbeleid

De heer drs. B. (Berend) Kamphuis (herbenoeming)
Voorzitter College van Bestuur Christelijk voortgezet onderwijs Zuidwest Friesland
Specifieke inbreng: voortgezet onderwijs

Mevrouw drs. E.D.C.M. (Ursie)  Lambrechts (nieuw)
Voorzitter Evaluatie en Adviescommissie Passend Onderwijs
Specifieke inbreng: algemeen maatschappelijke ontwikkelingen, passend onderwijs

Mevrouw Th. (Thea) Meijer (nieuw)
Voorzitter College van Bestuur SPO Utrecht
Specifieke inbreng: primair onderwijs, inclusief speciaal onderwijs

De heer drs. R. (Rob) Schuur (nieuw)
Voorzitter College van Bestuur het Noorderpoort, Groningen
Specifieke inbreng: voorbereidend- en middelbaar beroepsonderwijs, inclusief leven lang leren

Mevrouw Prof. dr. S. (Sietske) Waslander (nieuw)
Hoogleraar sociologie in het bijzonder de sturing van complexe onderwijsorganisaties, Academic Director Master of Management in Education Tias Nimbas Business School, Eigenaar/directeur Center for social issues.
Specifieke inbreng: onderwijssociologie

De heer Prof. mr. P.J.J. (Paul) Zoontjens (herbenoeming)
Hoogleraar onderwijsrecht, Universiteit van Tilburg
Specifieke inbreng: wetgeving en juridische aspecten van onderwijs
 

Deel dit artikel