23 mei 2024

AOb staakt tegen nieuwe Wet Onderwijstijd

UTRECHT | NIEUWS | Het verzet tegen de nieuwe Wet Onderwijstijd neemt toe. De Algemene Onderwijsbond (AOb) houdt op 26 januari een landelijke actiedag in Utrecht. Op woensdag 21 december demonstreren leerlingen in Amsterdam. OMO heeft de leerlingen op haar scholen toestemming geven daaran mee te doen, mits de ouders akkoord zijn. Ook de VO-raad staat afwijzend tegen de wet zoals die uiteindelijk in de Tweede Kamer is vastgesteld.

De bond spreekt van een ‘rammelende Wet Onderwijstijd die minister Van Bijsterveldt naar de Eerste Kamer heeft gestuurd.’ “De minister maakt er een potje van: ze gooit uit opportunisme veertig lesuren op de norm van duizend lesuren en bemoeit zich met onze vakantiedagen, terwijl ze daar niet over gaat” zegt vicevoorzitter Ton Rolvink in een persverklaring.

Geen geld
De AOb wijst op het advies van de commissie Cornielje uit 2009 om iedere scholier in het voortgezet onderwijs jaarlijks 1000 kwalitatief sterke lesuren (klokuren) aan te bieden in plaats van 1040 uur met ophokuren. Rolvink zegt in de persverklaring dat scholen geen geld hebben voor die ‘extra’ veertig uur. Hij wijst erop dat de minister eerder wel akkoord ging met 1000 uur. Volgens de bond heeft ze zich laten gijzelen door de PVV.

► Meer op de site van de AOb

Deel dit artikel