20 juli 2024

‘Gemeenten onderhouden schoolgebouwen wel’

DEN HAAG | NIEUWS | Gemeenten kwijten zich wel goed van hun taak wat betreft het buitenonderhoud van schoolgebouwen. Als er kritiek is op de gemeente dan gaat het om oude gebouwen die bouwtechnisch niet meer bij de tijd zijn.

Dat meldt de digitale versie van Binnenlands Bestuur, dat zich baseert op een rapport van PRC. Dat bureau onderzocht in opdracht van het ministerie van Onderwijs in 12 gemeenten het onderhoud van schoolgebouwen in primair en voortgezet onderwijs. Aanleiding was het feit dat in 2010 door de gemeenten te weinig geld geïnvesteerd zouden zijn in onderhoud. Het zou om een bedrag gaan van 330 miljoen euro dat op de plank was blijven liggen.

Het huisvestingsgeld wordt door het rijk in het gemeentefonds gestort, maar er is geen verplichting om het ook daadwerkelijk voor dat doel te besteden. Een gemeente mag er bijvoorbeeld ook lantaarnpalen voor aanschaffen. Die zogeheten onderbesteding voedde de roep uit het onderwijs om het geld dan maar rechtstreeks naar de schoolbesturen over te maken. Maar wethouders zeiden in reactie eerder al over die onderbesteding dat het een momentopname is. Er worden ook budgetten opzij gezet omdat er plannen in de pijplijn zitten.

Volgens Binnenlands Bestuur toont het rapport aan dat er geen verband is tussen een eventuele onderbesteding en de kwaliteit van de onderwijshuisvesting. “Uit het onderzoek komt naar voren dat de onderzochte schoolgebouwen over het algemeen van goede kwaliteit zijn”, schrijft Binnenlands Bestuur. Het probleem zit hem vooral in scholen die tussen 1960 en 1980 zijn gebouwd.
 
► Ga hier naar het artikel in Binnenlands Bestuur

► Ga hier naar het artikel ‘Buitenonderhoud mogelijk naar schoolbesturen’ [9 oktober 2011]

Deel dit artikel