29 februari 2024

Ilona Dulfer (50) in raad van bestuur ROC West-Brabant

ETTEN – LEUR | NIEUWS | Ilona Dulfer (50) treedt per 1 mei 2012 toe tot de raad van bestuur van ROC West-Brabant. Daarmee keert ze weer terug op haar oude nest, ze was in het verleden onder meer werkzaam bij het Baronie College in Breda.

Dulfer vult de vacature op die ontstaat doordat Arjen Kastelein, nu lid van de raad van bestuur, in april volgend jaar bestuursvoorzitter Rob Franken opvolgt. Franken zet dan een punt achter zijn bestuurlijke loopbaan. Op maandagochtend 5 december is Dulfer op het hoofdkantoor in Etten-Leur voorgesteld aan het middenmanagement van het ROC. Ze werd daar met een hartelijk applaus begroet.

Op dit moment is Dulfer nog werkzaam als voorzitter van het college van bestuur van de Stichting Speciaal Onderwijs Drechtsteden e.o. (SPON). Daarvoor was ze van 2005 tot 2010 directeur van de School voor Bouwen en Wonen van ROC Eindhoven.
Tijdens haar presentatie vertelde Dulfer over de bijzonder organisatievorm van SPON, die kent namelijk geen stafdiensten. “We kopen alle expertise in”, om er desgevraagd aan toe te voegen ‘dat de stafdiensten van het ROC zich daarom nog geen zorgen hoeven te maken.’

Onderwijsbeleid

Binnen de raad van bestuur gaat Dulfer zich met onderwijskundige zaken bezighouden, Kastelein met het financiële beleid. Een van de speerpunten in haar beleid is de versterking van de aansluiting zoals tussen mbo en hbo. In een aantal sectoren gaat dat nu  goed en doet het succes c.q. de uitval van mbo-studenten niet onder voor die van studenten met een havo-achtergrond. Maar er zijn ook wel onderdelen die verbeterd kunnen worden.

Aan de onderkant is een verdere verbetering van de aansluiting tussen vmbo en mbo een punt van aandacht. In het bijzonder de positie van techniek en zorg. In West-Brabant tekent zich, mede door demografische ontwikkelingen, een vraag naar goed opgeleide werknemers af die groter is dan het aanbod. De instroom van leerlingen in deze sectoren staat echter onder druk, dat is overigens geen typisch probleem voor West-Brabant is, het doet zich in veel regio’s voor.

Techniektruck
De vertrekkende voorzitter Rob Franken legde uit dat er de afgelopen jaren tal van initaitieven zijn genomen om meer jongeren te interesseren voor een beroepsgerichte opleiding in het vmbo, maar de effecten daarvan zijn beperkt. Een van de troeven die ROC West-Brabant nu inzet is een speciale truck die de basisscholen lang gaat en waar kinderen– en hun ouders – kennis kunnen maken met de wondere wereld van de techniek.

Franken gaf desgevraagd niets te zin in pleidooien voor terugkeer van de ambachtsschool om de interesse voor het beroepsgerichte vmbo te stimuleren. Dat zou betekenen dat jongelui al op hun twaalfde voor een specifiek vak kiezen, terwijl dat nog een veel vroeg moment is om vergaande keuzes te maken. Om die reden plaatste hij ook vraagtekens bij het concept van de vakcolleges ‘die trouwens op veel plaatsen weer op hun retour zijn’.

► Lees hier een interview met Rob Franken [november 2011]

Deel dit artikel