20 april 2024

Akkoord over nieuwbouw Elzendaalcollege in Boxmeer

BOXMEER | NIEUWS | Het Elzendaalcollege, onderdeel van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), en wethouder Schaap namens het college van B&W van de gemeente Boxmeer, hebben een principeakkoord bereikt over de verbouw/nieuwbouw van de school in Boxmeer.

Als de gemeenteraad op 2 februari instemt met de plannen, gaat het Elzendaalcollege een nieuwe fase in en wordt het mogelijk het schoolgebouw aan te passen aan de eisen van deze tijd.  Het Elzendaalcollege heeft het aantal leerlingen de afgelopen jaren zien toenemen, onder andere als gevolg van de goede onderwijsresultaten.
De school (vmbo g/t, havo, vwo) telt nu ongeveer 2400 leerlingen. Met dit principeakkoord wordt het mogelijk de school aan te passen aan de groei en aan de onderwijsinhoudelijke kwaliteitseisen.

Elzendaalcollege/Ons Middelbaar Onderwijs investeren samen € 4.000.000. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer stelt de raad voor een krediet van ruim € 6.000.000 beschikbaar te stellen. De gebouwen aan de Bilderbeekstraat en de Stationsweg kunnen daarmee voor ruim € 10.000.000,– verbouwd worden. Naast de verbouwing van huidige lokalen worden er ook een aantal nieuwe lokalen gerealiseerd.
De verbouwing start op zijn vroegst eind 2012.

[Bron: Persbericht]

Deel dit artikel