20 april 2024

Katholieke en protestantse besturen op weg naar één organisatie

WOERDEN | NIEUWS | De koepelorganisaties voor het katholiek en protestants-christelijk onderwijs hebben definitief gekozen voor een fusie.

De achterbannen van de Vereniging Katholiek Onderwijs en de Besturenraad hebben daar vorige week mee ingestemd. Samen vertegenwoordigen ze ongeveer tweederde van alle schoolbesturen in het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland. In de Vereniging Katholiek Onderwijs zijn recent de Bond KBO en Bond KBVO opgegaan. De fusie tussen de besturenorganisaties van het katholiek en protestants-christelijk onderwijs moet op 1 januari 2013 een feit zijn. Beide organisaties huizen al in hetzelfde kantoorgebouw in Woerden.

‘Uitgangspunt bij de fusie is dat met respect voor de eigenheid van de verschillende tradities en culturen van zowel het protestants-christelijk als het katholiek onderwijs, de relevantie, de presentatie en de slagkracht van het gehele christelijk geïnspireerd onderwijs worden vergroot’, meldt de Besturenraad op haar site.

Foto Ruben Schipper (c)

Deel dit artikel