15 juli 2024

Groen vmbo in Helmond krimpt, maar groen mbo groeit fors

HELMOND | NIEUWS | Op 1 augustus 2013 stopt de bovenbouw van opleiding vmbo groen van De Groene Campus in Helmond. Reden is een teruglopende belangstelling. Tegelijkertijd blijkt in het groen mbo in Helmond het aantal studenten fors te groeien.
 
Dat besluit is genomen door de drie samenwerkende besturen in dit initiatief: Helicon Opleidingen, Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant en Ons Middelbaar Onderwijs.
Er vindt minder doorstroming plaats dan vooraf was ingeschat. De overgang van de tweede klas vmbo op verschillende vestigingen naar de bovenbouw vmbo op De Groene Campus blijkt in de praktijk erg lastig. Het gevolg is dat het bedrijfsmatig en onderwijskundig niet langer verantwoord is om met de opleiding vmbo door te gaan.
 
Er worden daarom vanaf het schooljaar 2012-2013 geen nieuwe leerlingen meer ingeschreven. De opleiding van de huidige leerlingen, allen in het derde en vierde leerjaar, wordt gewoon afgerond.  Voor leerlingen uit de regio die toch graag groen onderwijs willen gaan volgen, zijn er mogelijkheden bij andere vmbo-scholen in Someren, Deurne, Gemert en Eindhoven. Helicon Opleidingen verricht nog wel onderzoek naar de mogelijkheden voor het opstarten van een groen lyceum op De Groene Campus.
 
Groene Campus
De Groene Campus is gestart in 2008 als een praktijk geïntegreerd kennis- en opleidingscentrum. Het centrum richt zich op interactie tussen studenten in het vmbo en mbo enerzijds en ondernemingen en overheid anderzijds. De Groene Campus biedt een breed palet aan opleidingen op het gebied van mens, natuur, voedsel en economie, dus op het gebied van groen in de meest brede zin van het woord. Leerlingen kunnen hun opleiding vervolgens op hbo-niveau voortzetten.
 
Helicon mbo groeit stevig
Overigens zijn de studentenaantallen van het mbo op De Groene Campus de laatste jaren juist verdubbeld, vooral op het hoogste niveau (niveau 4). In samenhang met de sterke band met het bedrijfsleven (Food Connection Point) resulteert dit in 2012 in een forse uitbreiding van De Groene Campus met een Food & Fresh hal en twee laboratoria.
Bij Helicon mbo was afgelopen jaar het totale aantal studenten 7788, vijf jaar geleden waren dat er nog 5371.

[Bron: Persbericht, eigen nieuwsgaring]

Deel dit artikel