23 juni 2024

It takes a village….*

Beroep: Onderwijs | Aflevering 2.11

COLUMN | Onze school is bezig met het project Safe City en daar wilde ik een stukje over schrijven, maar nu lijkt ‘Safe School’ urgenter. Een adjunct die door de politie uit zijn school in Nieuwegein wordt afgevoerd, in een politieauto geladen en die daarna vier uur in de cel doorbrengt –  omdat ouders hadden geklaagd over mishandeling van hun 13-jarige zoon. (De jongen was door de adjunct bij zijn kraag gevat en het lokaal uitgesleept omdat hij geweigerd had de klas uit te gaan na een vechtpartij.) .  
Wat moet je daarvan denken?

Dat de ouders zonder overleg met school de petten bellen en een klacht indienen, dat vind ik wel bijzonder. Niet: de school bellen, uitleg vragen, aandringen op een gesprek vandaag nog!
Nee, we doen een short cut en we bellen meteen het bureau.
Wat bezielt die mensen? Is dat opvoeden?

Ik herinner me uit mijn lagere schooltijd twee mogelijke reacties, als je thuiskwam met de mededeling dat de meester je een draai om je oren had gegeven. Er waren moeders (dit was de tijd dat alle vaders overdag werkten) die zeiden: ‘Dan zul je ’t er wel naar gemaakt hebben, hier, heb je d‘r van mij ook een.’ En wats! Met gloeiende oren ging je gauw buitenspelen.

Er waren ook moeders (ik groeide op in de wijk waar de Rooie Stien woonde)  die in zo’n geval opgewonden naar school stoven om verbaal of fysiek van leer te trekken tegen de onderwijzer (er waren alleen maar mannelijke onderwijzers, op de school van de Trouwlaan). Ik was als elfjarige ooit getuige van zo’n scheldpartij, waarbij de moeder in de gang tekeer ging tegen de hoofdonderwijzer (‘Van mèn jong hedde af te blèven..’) die het zwijgend aanhoorde. De betreffende onderwijzer kwam erbij staan en de moeder ging tegen hem verder, de hoofdonderwijzer nam een break, dronk een kopje koffie in zijn kamer, kwam terug en nam het luisteren weer over van zijn collega. Moet zeker tien minuten geduurd hebben. Was voor mij als braaf kereltje een angstige belevenis.)

Ik vind de reactie van de politie in Nieuwegein ook raar: naar de school rijden en de man voor het oog van de hele populatie afvoeren. Wat is de les die de jongen daarvan moete leren? En zijn klasgenoten?

Ik heb wel bewondering voor de school en voor de woordvoerder: ze blijven goed in hun rol als verantwoordelijke en betrokken opvoeders met uitspraken als ‘De jongen die aan onze zorgen is toevertrouwd.’ En: ‘Dit is een incident, we gaan gewoon verder met onze onderwijspraktijk.’
Maar wat meer steun van het openbaar gezag voor deze moeilijke (maar dankbare) taak had toch wel gemogen.

Wat u te goed houdt tot volgende week: het project Safe City en hoe u daar zelf aan kunt meedoen.

*) De titel komt van de gedachte  it takes a village to raise a child. Het idee is dat we opgroeien tot beheerste volwassenen doordat alle actoren in onze omgeving dezelfde kant op werken. In dit geval echter wordt bij de jongen (en bij zijn klasgenoten) de indruk gewekt dat je je ouders en de politie kunt mobiliseren tegen het gezag op school. Het dorp is verdeeld!

► Lees hier de vorige aflevering

Deel dit artikel