18 juli 2024

‘Pestbriefje nieuw wapen tegen pesten’

WOUBRUGGE | NIEUWS | Rinus Rodenburg in Woubrugge (Zuid-Holland) heeft een nieuw middel ontwikkeld om pesten tegen te gaan: het pestbriefje. Deze methode moet pesten in een vroegtijdig stadium de kop indrukken, zelfs als de dader en diens ouders of verzorgers daar niet of onvoldoende aan meewerken.

Op zijn website pestbriefje.com schrijft Rodenburg dat zijn idee de weg is naar een vreedzame oplossing. “Pas als een vreedzame oplossing niet mogelijk is zal het Pestbriefje het gepeste kind zodanig in bescherming nemen dat er mogelijk juridische stappen worden ondernomen tegen de pester”.

Rodenburg is afkomstig uit het onderwijs en vader van een gepest kind. In dagblad BN/De Stem legt hij uit dat niet scholen verantwoordelijk moeten zijn bij pestproblematiek, maar dader en ouders/verzorgers.  Hiervoor bedacht hij het ‘Pestbriefje’, een formulier dat door de pester en de gepeste wordt ingevuld. De ouders krijgen een afschrift en een exemplaar gaat in het dossier van de leerlingen.

Bij de huidige aanpak van pesten schiet de school in de verdediging. De vertrouwensband van de leerkracht met de pester komt onder druk te staan. Het is een hele toer om het pestprotocol uit te voeren. Voor de gepeste leerling is het belastend dat hij/zij op training wordt gestuurd om zich beter te kunnen weren. Rodenburg in BN/De Stem: ‘Pesten mag niet. En wie toch pest, is aansprakelijk voor de schade.’

Deel dit artikel