15 juli 2024

Leerlingen vinden opleidingen in vmbo en mbo te weinig praktijkgericht

ETTEN-LEUR | NIEUWS | In het vmbo en het mbo komen leerlingen te weinig aan het trekken als het gaat om de praktijkgerichtheid van de opleiding. Daardoor verloopt de keuze voor een (vervolg)opleiding en beroep nog niet optimaal.

Dat is een van conclusies in het rapport ‘Leren kiezen voor je loopbaan. Onderzoek naar het keuzeproces voor beroep en opleiding in West-Brabant.’ Het onderzoek is uitgevoerd door het lectoraat Keuzeprocessen van ROC West-Brabant.

Keuzeprocessen staan in het onderwijs volop in de belangstelling, zo valt te lezen in de rapportage. De onderzoekers verwijzen naar een berekening van het ministerie van OCW waaruit blijkt dat er met ‘verkeerd’ kiezen veel geld is gemoeid.

“Aan de herinrichting van de loopbaanoriëntatie zijn dus grote verwachtingen gekoppeld. Het moet leiden tot minder voortijdig schoolverlaten, minder opleidingswisselingen en zo direct (kortere studieduur) en indirect (minder sociale en maatschappelijke problemen en daarmee minder kosten) geld opleveren en mensen gelukkiger maken door ze sneller ‘op de juiste plek ’te krijgen”.

Hooggespannen
De verwachtingen zijn volgens de onderzoekers te hooggespannen en moeten wel tot teleurstelling leiden. Niettemin is loopbaanoriëntatie en de begeleiding daarvan een belangrijke aangelegenheid, aldus de onderzoekers.

De conclusie van het onderzoek is dat er al wat aardige dingen gebeuren:
–    Er worden ervaringen georganiseerd waarin leerlingen/studenten in de praktijk ervaring opdoen
–    Er worden reflectiegesprekken georganiseerd waarin leerlingen en studenten de opgedane ervaringen kunnen verwerken

Er zijn echter ook nog flinke stappen te zetten, maar het is zeker van zinvol om op de ingeslagen weg voort te gaan:
–    De praktijkgerichtheid van de opleidingen kan aanzienlijk beter
–    Dat geldt ook voor de kwaliteit van de reflectiegesprekken

> Het rapport ‘Leren kiezen voor je loopbaan’ is hier te lezen

Deel dit artikel