20 mei 2024

‘Geen spijt van doordecentraliseren huisvestingsgelden’

SINT-MICHIELSGESTEL | NIEUWS | In heel wat gemeenteraden was of is het een onderwerp dat flink wat discussie losmaakt: het doordecentraliseren van de huisvestingsgelden voor onderwijs.

Dat was in de gemeente Sint-Michielsgestel vijf jaar geleden ook het geval. En uiteindelijk werd er voor gekozen om het geld dat de gemeente krijgt van het rijk voor de huisvesting van scholen door te sluizen naar de plaatselijke schoolbesturen. En volgens wethouder B. Leenen is er achteraf geen reden tot spijt voor dit besluit, legde hij op 2 maart uit tijdens de officiële ingebruikname van het Bèta Paviljoen van het Beekvliet Gymnasium.

Het geld dat de besturen van de gemeenten hebben gekregen is adequaat besteed, de schoolgebouwen staan er goed bij. Dat betekent dat de kritiek van vijf jaar geleden op het voorstel van doordecentraliseren, niet is uitgekomen. De Gestelse wethouder had er de notulen van de raadsvergadering nog eens op nageslagen. “Kernwoorden in dat debat waren ‘risico’, ‘zekerheid’, ‘verantwoordelijkheid’ en ‘vertrouwen’. We kunnen vaststellen dat het vertrouwen dat wij in de schoolbesturen hebben gesteld niet is beschaamd.”, aldus de wethouder.

Dat er voor deze optie is gekozen lag volgens de wethouder voor de hand. Uit een raadpleging onder de bevolking was naar voren gekomen dat burgers een goede huisvesting van het onderwijs in de gemeente belangrijk vinden. Het voordeel van het doorsluizen van het budget dat de gemeente van de rijksoverheid krijgt is ook dat er niet telkens debat ontstaat over de besteding van de gelden. Dat budget is namelijk niet geoormerkt.

Lantaarnpalen

Een gemeente kan er ook voor kiezen om er lantaarnpalen voor aan te schaffen. Wethouder Leenen liet aan de hand van een voorbeeld zien dat zo’n discussie, in deze tijden van krapte, zeer voor de hand zou hebben gelegen.

Er zijn maar weinig gemeenten die op vrijwillige basis besluiten om de verantwoordelijkheid en de middelen aan de schoolbesturen over te dragen. De Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) zag in 2009, op basis van onderzoek, geen aanleiding om de huidige situatie aan te passen. De onderwijsbond AOb meldde in 2010 dat bijna tweederde van de gemeenten geld voor onderwijshuisvesting op de plank laat liggen, of aan andere zaken besteedt.

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft goede ervaringen met de vo-besturen (OMO, Elde College en Kentalis) die lokaal scholen exploiteren. En met het bestuur van de basisscholen (Skipos) zijn afspraken gemaakt over bouwplannen voor De Touwladder in 2012 en de Fonkel in 2013. “Het gaat hier om de kunst van het loslaten”, aldus Leenen.

Deel dit artikel