17 juni 2024

Halen de stadsscholen de kastanjes uit het vuur?

BLOG | Naar verwachting zijn in Brabant zo’n 130 basisscholen en speciale scholen dicht omdat het personeel in Amsterdam staakt tegen de bezuinigingen.

Op een ongeveer even groot aantal scholen legt een deel van het personeel het werk neer, maar worden de deuren niet gesloten. Het primair onderwijs in deze provincie telt ongeveer 900 scholen, dus pakweg een kwart komt in actie.

Maar nadere bestudering van de lijst van protesterende scholen laat zien dat de actiebereid niet evenwichtig over de provincie verspreid is. Het zijn toch vooral de scholen in de grotere plaatsen zoals Oss, Den Bosch, Tilburg. Breda, Helmond, Roosendaal en Eindhoven die op de barricaden klimmen. Onvriendelijk gezegd, het zijn de stadsscholen die de kastanjes uit het vuur halen.

Hoe zou het komen dat op de dorpsscholen het personeel de spandoeken in de kast laat staan? Zou het de volgzaamheid zijn die op het platteland doorgaans groter is dan in de stad? Dat kan ik me niet goed voorstellen want in de jaren tachtig, toen er eveneens massale protesten waren tegen bezuinigingen op onderwijs, waren er ook dorpsscholen die, voor langere tijd zelfs, plat gingen.

Of zou het zijn dat ze in de dorpen denken dat passend onderwijs toch vooral in de grotere gemeenten speelt en hen minder raakt? Nou, dan zullen die scholen nog bedrogen uitkomen. Want de gevolgen van de bezuinigingen zullen in alle hoeken en gaten van deze provincie voelbaar zijn.  

Deel dit artikel