24 april 2024

MBO Raad waarschuwt voor stijging van het aantal uitvallers

UTRECHT | NIEUWS | De MBO Raad maakt zich zorgen over een mogelijke stijging van het aantal voortijdig schoolverlaters. Dat schrijft de raad aan minister Van Bijsterveldt van Onderwijs.

Een stijging zou een breuk betekenen met de gestage daling die zich de afgelopen jaren heeft ingezet. Die aanpak was zo succesvol dat het kabinet het beleid heeft aangescherpt. Dit jaar bedraagt, zoals beoogd, het aantal vsv’ers 35.000. Maar volgens het kabinet is een maximum van – jaarlijks – 25.000 uitvallers in 2016 haalbaar. Binnenkort worden daar door de overheid met de instellingen convenanten over afgesloten.

De MBO Raad is het van harte eens met het beleid om het aantal vsv’ers verder terug te dringen, maar ziet toch ook dat het een hele toer wordt om dat te realiseren. De omstandigheden zijn inmiddels drastisch gewijzigd:
–    Economische tegenvallers
–    Oplopende werkloosheid
–    Bezuinigingen op jeugdzorg
–    Wijzigingen in de sociale zekerheid
–    Invoering van passend onderwijs
–    Hogere eisen en centrale examinering Nederlands, Engels, rekenen
–    Invoering entreeopleiding met bindend studieadvies
–    Intensivering en inkorting van opleidingen in het mbo
Bovendien is de groep die nu binnenboord gehouden moet worden er een met veel problemen. Ook wel eens aangeduid als het ‘granieten bestand’.

Deel dit artikel