15 juli 2024

Spannend voorjaar voor drie zeer zwakke basisscholen

TILBURG | NIEUWS | De basisscholen ’t Kompas (Nieuwkuijk), De Blinkerd (Oss) en De Kameleon West (Den Bosch) gaan een spannend voorjaar tegemoet. Alle drie de scholen zijn zeer zwak en de Inspectie oordeelt in een van de komende maanden of de scholen erin geslaagd zijn hun kwaliteit voldoende te verbeteren. Indien het oordeel negatief is dan kan dat consequenties hebben voor de school.

Brabant telt op dit moment drie zeer zwakke basisscholen op een totaal van ongeveer negenhonderd. De afgelopen jaren stonden er meer basisscholen uit deze provincie op de lijst van ‘naming and shaming’ van de Onderwijsinspectie, maar die zijn er allemaal in geslaagd om te voldoen aan de minimumeisen. Voor de drie genoemde scholen is dat nog even afwachten.

Volgens het inspectierapport is er bij De Blinkerd in Oss de afgelopen tijd al veel vooruitgang geboekt. Dat is mede te danken aan ingrijpen van het bestuur in het schoolteam. Er zijn onder meer nieuwe leerkrachten en een intern begeleider aangetrokken, er is onderwijskundig een nieuw beleid uitgezet en er is rust gecreëerd op school. Toen de inspectie er in afgelopen mei ging kijken waren er nog wel zorgpunten met betrekking tot Citoscores en leerlingenzorg. Omdat er op zich sprake was van gunstige ontwikkelingen is het moment van herbeoordelen een paar maanden uitgesteld, zodat de school meer tijd kreeg om te verbeteringen door te voeren. Binnenkort moet blijken of dat gelukt is.

Omslag
Ook op basisschool De Kameleon West (met diverse locaties) in Den Bosch ziet de inspectie ontwikkelingen die hoopvol stemmen. Een belangrijke omslag zit in de sturende rol van de schoolleiding, daar ontbrak het in het verleden aan. Er is nu sprake van een meer opbrengstgerichte cultuur. Niettemin zal de school alles op alles moeten zetten om te laten zien dat er voldoende vooruitgang wordt geboekt, aldus de inspectie in het verslag van november 2011. Punt van zorg waren in het bijzonder de prestaties van de leerlingen in groep 8.

Verbeteringen
Een jaar geleden bracht de inspectie een bezoek aan Basisschool ’t Kompas in Nieuwkuijk om te onderzoeken hoe de vlag er bijhangt. De conclusie was toen: ‘De kwaliteit van het onderwijs is op onderdelen verbeterd, maar vertoont nog belangrijke tekortkomingen. De kwalificatie ‘zeer zwak’ werd gehandhaafd. ‘De belangrijkste argument hiervoor is dat de resultaten van de school nog niet stabiel is’. Met name wat betreft de resultaten van de leerlingen in groep 8 moest de vooruitgang zich nog bewijzen. Binnenkort gaat de inspectie weer naar Nieuwkuijk om op ’t Kompas de Balans op te maken.

Deel dit artikel