18 juli 2024

‘We moeten ons niet neerleggen bij bezuinigingen op passend onderwijs’

GASTOPINIE | door Stan Hofkes| De politiek luistert niet naar het onderwijsveld, maar dat is geen reden om je dan maar neer te leggen bij de bezuinigingen op passend onderwijs. Dat stelt Stan Hofkes, algemeen directeur van het Driespan in West-Brabant. Ook de PO-raad zou zich krachtiger op moeten stellen.

Binnen twee dagen heeft de politiek een enorme ommezwaai gemaakt. Opeens mogen we het land niet meer kapotbezuinigen. Geert Wilders is geen cijferfetisjist. De extra bezuinigingen van ruim 9 miljard doen gekke dingen met de mensen…

Al maanden lang roept onderwijsland dat de bezuinigingen op passend onderwijs alle opgebouwde expertise kapotmaakt. Vele tegenvoorstellen zijn gedaan om de verfoeide 300 miljoen bezuinigingen op het speciaal onderwijs van tafel te krijgen. Het werkveld zelf (regulier en speciaal onderwijs) gaf aan geen behoefte te hebben aan de door dit kabinet bedachte prestatiebeloning en was gaarne bereid dit in te leveren zodat de bezuinigingen van tafel konden.
Antwoord? Geen sprake van, wij houden ons aan het gedoogakkoord. De cijfers zijn heilig.

Democratie?

In mijn schooltijd leerde ik dat ons land een democratie is. We hebben een volksvertegenwoordiging. Een volksvertegenwoordiger kenmerkt zich  door het volk te vertegenwoordigen. Volgens mij kun je dat  als je weet wat er onder het volk speelt. Je gaat in de praktijk kijken of je die wensen herkent en hoe je met maatregelen het voor de maatschappij  beter kunt maken..

Als ik dat vergelijk met de bezuinigingen op passend onderwijs, zien we  waar het mis gaat. Onze volksvertegenwoordigers roepen vooral dat leerkrachten niet voldoende functioneren en de kwaliteit nog veel meer omhoog moet. (populisme) Ooit wezen kijken op scholen?
Ooit in een speciaal onderwijsklas geweest met 16 (!!) zeer gedragsgestoorde leerlingen waar 1 leerkracht  deze individuen met zorg en aandacht voor de veiligheid dag in dag uit helpt zich te ontwikkelen? En ook gezien dat ondertussen door de bezuinigingen op passend onderwijs alle ondersteuning voor deze leerkracht verdwenen is?
Ik denk het niet. En dus doet de politiek niet wat ze hoort te doen: de maatschappelijke context zoeken en op basis daarvan besluiten nemen. Niet op gedoogakkoorden en cijfers!

PO-raad

Eigenlijk zien we hetzelfde probleem bij de branchevereniging werkgevers van het primair onderwijs:de PO-raad. Daar is al een bestuursakkoord gesloten met het ministerie inclusief de bezuinigingen op passend onderwijs. (Daar wordt  nog wel tegen geageerd, maar ja..) Ook daar bleek tijdens de ledenvergadering de politieke context belangrijker dan de maatschappelijke context. De politiek was onvermurwbaar, dus we leggen ons er bij neer.  Geen maatschappelijk engagement waar een PO-raad en alle schoolbesturen voor zouden moeten staan, maar politieke realiteit.

Als een leerling in het speciaal onderwijs niet goed kan omgaan met  diverse informatieprikkels, dan beschermen we hem daarvoor en zetten de leerling tijdelijk in een prikkelarme omgeving. Dan kan hij tot rust komen.. Daarna kan hij weer deelnemen binnen de groep.

Als het kabinet en de minister van onderwijs aangeven dat zij niet kunnen omgaan met diverse informatieprikkels en dus vasthouden aan één lijn,dan zit er maar 1 ding op:
We sturen ze naar huis.

    Het Driespan
    Het Driespan is een organisatie voor speciaal onderwijs cluster-4 in West-Brabant en verzorgt voor 2000 leerlingen onderwijs en ambulante begeleiding. Het Driespan is een werkstichting  van Koraalgroep, een concern voor speciaal onderwijs, zorg, jeugdzorg en arbeidstoeleiding.

Deel dit artikel