20 juni 2024

PVV heeft CDA met 1040 uur ‘n streek geleverd, beaamt Jack Biskop

BREDA | NIEUWS | Het CDA wilde af van de 1040 urennorm in het voortgezet onderwijs, maar stemde in november vorig jaar toch voor een amendement van de PVV om de norm te handhaven.

“Het CDA en de minister zijn in deze kwestie genaaid door de PVV, daar hoeven we verder niet moeilijk over te doen”, zei Frans van Kalmthout, lid van de raad van bestuur van Avans Hogeschool donderdagavond tijdens een onderwijsdebat van D66 in Breda. Het Roosendaalse CDA-Kamerlid Jack Biskop beaamde vervolgens die uitspraak. “Van Kalmthout heeft gelijk”, zei hij onder gejoel van de zaal.

Dat de gang van zaken rondom het wetsvoorstel van de onderwijstijd het CDA niet lekker zit was al langer duidelijk, maar niet eerder gaf onderwijsspecialist Biskop zo openlijk blijk van zijn frustratie over het optreden van gedoogpartner PVV. Het CDA had liever gezien dat het oorspronkelijke wetsvoorstel van minister Van Bijsterveldt was aangenomen.

In dat voorstel zou de onderwijstijd naar 1000 uur gaan en zou er een einde komen aan het fenomeen van de ophokuren. Voor dit voorstel, voortgekomen uit de commissie Cornielje, was in het onderwijsveld brede steun. Op initiatief van PVV’er Beertema werd er echter in het Kamerdebat een streep gezet door een verlaging van de norm. De kwaliteit van het onderwijs was ermee gediend dat de norm op 1040 werd gehandhaafd, aldus de PVV.

Leerling
De politieke besluitvorming rond dit voorstel werd tijdens het onderwijsdebat aan de kaak gesteld door een leerling van het Stedelijk Gymnasium. Die verweet het CDA dit allemaal te hebben laten gebeuren. Biskop verdedigde zich met het argument dat de politieke realiteit was dat er geen meerderheid in de Tweede Kamer was voor het oorpronkelijke voorstel. De partij had daarom ingestemd met een aangepast voorstel met de 1040 uur als norm, omdat daardoor een aantal andere elementen ook ingevoerd zouden kunnen worden.

De leerling nam geen genoegen met dit antwoord waarna Van Kalmthout in ongezouten bewoordingen uitlegde dat het CDA en zijn bewindsman een politieke loer was gedraaid door de PVV.  Biskop sputterde nog even tegen maar onderstreepte daarna volmondig de analyse van Van Kalmthout.

Deel dit artikel