14 juni 2024

Kamer geeft groen licht voor passend onderwijs

DEN HAAG | NIEUWS | De Tweede Kamer is donderdag in meerderheid akkoord gegaan met het wetsvoorstel voor passend onderwijs.

De pijn zit vooral in de gelijktijdige bezuiniging van 300 miljoen die wordt doorgevoerd. Maar ondanks het landelijk protest vorig jaar in Nieuwegein in eerder in maart in Amsterdam liet een meerderheid het voorstel van het kabinet vrijwel in tact.

Een beperkt aantal moties en amendementen haalde de eindstreep. Zo werd onder andere bepaald dat het ondersteuningsplan zoveel mogelijk recht moet doen aan het ondersteuningsprofielen van scholen. En dankzij een aangenomen amendement van Van der Ham (D66) en Ferrier (CDA) komt er een tijdelijke geschillencommissie die gaat over toelating en verwijdering van leerlingen. Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn hierbij aangesloten.

Intussen gaan de voorbereidingen voor vervolgacties door. De vakbonden hopen dat ze de Eerste Kamer nog op andere gedachten kunnen brengen. AOb-voorzitter Dresscher deed voor het Kamerdebat een klemmend beroep op de politici door de prestatiebeloning te schrappen zodat bezuiniging op passend onderwijs niet nodig is. “Zo niet, dan zullen wij samen met de andere onderwijsbonden rondom de Eerste Kamerbehandeling nieuwe acties organiseren”, aldus Dresscher.

> Meer over het Kamerdebat op de site van de Besturenraad.

Deel dit artikel