19 april 2024

Paul Rüpp (CDA): Provincie moet sneller investeren in onderwijs

EINDHOVEN | NIEUWS | De provincie moet meer werk maken van de beloofde investeringen in het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs in Brabant.

“Het  geld is gereserveerd, maar het moet ook uitgegeven worden”, aldus Paul Rüpp gisteravond tijdens een debat van het CDA in Eindhoven. “In woord is er wel samenwerking tussen provincie en onderwijs, maar er is te weinig boter bij de vis.”

In oktober 2010 presenteerden de meeste ROC’s en hogescholen en de twee universiteiten een beleidsdocument aan het provinciaal bestuur met daarin een reeks voorstellen om de onderwijsvoorzieningen te versterken. De instellingen steken daar zelf ook geld in, maar zouden graag zien dat de provincie de portemonnee trekt. Weliswaar heeft de provincie op onderwijsgebied nauwelijks een bestuurlijke rol, maar in het kader van (sociaal-)economisch beleid is ondersteuning wel mogelijk.

‘Vaart is eruit’

Aanvankelijk kwamen de investeringen goed op gang, maar nu is de vaart eruit volgens Paul Rüpp, bestuursvoorzitter van Avans Hogeschool en prominent CDA’er. Als mogelijke projecten noemde hij nieuwe campussen, het versterken van keten mbo-hbo-wo, en het vertrekken van beurzen aan excellente studenten. Ook Jo van Ham, lid van het college van bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) pleitte voor een actievere rol van het provinciaal. “Ik ben jaloers als ik zie hoe de overheid in de Achterhoek en in Maastricht tientallen miljoenen investeert in het hoger onderwijs.”

Dat lokte een reactie uit bij Els Aarts –Engbers, lid van Provinciale Statens namens het CDA. Er is de afgelopen tijd wel degelijk flink geïnvesteerd in initiatieven in o.a. Bergen op Zoom, Breda, Gilze-Rijen en in de onderzoekscampus in Oss. Volgens een van de aanwezigen is het probleem dat het geld teveel versnipperd wordt ingezet omdat er onvoldoende gekozen wordt voor enkele speerpunten.

Deel dit artikel